Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Ledere

Socialpædagogerne arbejder politisk for dig og med dig som leder

Er du leder eller mellemleder, og vil du have et stærk fagligt ledernetværk og en større politisk indflydelse på vilkårene for din ledelse og dit fag? Så har du muligheden ved at engagere dig i Socialpædagogernes ledersektion, som du automatisk er en del af som ledermedlem.

Ledernes interesser på forbundets dagsorden

Som socialpædagogisk leder har du en afgørende strategisk betydning for forbundets politiske arbejde for fagets vilkår og udviklingen af de lokale socialpædagogiske tilbud. Derfor er du som ledermedlem hos Socialpædagogerne organiseret i en ledersektion.

Socialpædagogernes lederarbejde er forankret tæt på medlemmerne i 10 lokale ledersektioner med et centralt Lederlandsudvalg. Målet er, at du som ledermedlem inddrages og involveres i Socialpædagogernes interessevaretagelse. Både når det gælder dine egne forhold  og de rammer og vilkår, du har for at udøve ledelse, og når det gælder udvikling af det specialiserede socialområde og den socialpædagogiske indsats.

Den lokale Ledersektionen ledes af en bestyrelse, som vælges på et årsmøde i første kvartal i ulige år. Her udpeges også ledersektionens repræsentant til det central Lederlandsudvalg. Sektionen udarbejder en årsplan for sine aktiviteter, herunder medlemsmøder, temadage eller konferencer. Aktiviteter, der sikrer dig faglige inputs til din ledelsesopgaver og giver dig muligheden for at opbygge et stærkt fagligt fællesskab og netværk med andre socialpædagogiske ledere.  

Læs mere om de lokale ledersektioner på kredsene egne hjemmesider.

Fra 1. april 2014 er der i alle lokale kredse udarbejdet servicedeklarationer.

Ledernes interesser på forbundets dagsorden

Det centrale Lederlandsudvalg opgave er at bistå Socialpædagogerne i at varetage ledernes interesser indenfor både faglige, ansættelses- og uddannelsesmæssige områder.
Derfor inddrages Lederlandsudvalget i forbindelse med planlægning af lederrelevante opgaver og projekter i forbundet. Lederlandsudvalget bliver ligeledes inviteret som høringspart og bidragsyder i forbindelse med politiske initiativer, som involverer lederne.

Derudover tager Lederlandsudvalget også selv initiativ til at iværksætte undersøgelser, igangsætte diskussioner og arbejde sammen med hovedbestyrelsen med at sætte fokus på rammer og vilkår for ledelse af socialpædagogiske tilbud. Hvert andet år i ulige år samler Lederlandsudvalget de lokaler ledersektionsbestyrelse til et landsmøde som beslutter pejlemærkerne for den samlede ledersektions indsatser de kommende to år.

Se hvem der sidder i Lederlandsudvalget

Vedtægter
Vedtægter for Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere behandlet på møder i hovedbestyrelsen den 28. november 2013, den 6. februar 2014 og den 15. september 2016.

Læs mere på sl.dk/ledere