Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Valg og regler for tillidsrepræsentanter

Der er forskellige regler for tillidsrepræsentanter, alt efter om du er ansat i en kommune, en region, under staten eller på et privat opholdssted eller botilbud. Herunder har vi samlet de mest almindelige aftaler. Hvis du er i tvivl, om du hører under de nævnte aftaler, skal du kontakte din lokale kreds.

Valg af tillidsrepræsentant

Uanset om man vælger at formalisere det faglige arbejde i en faglig klub, eller man blot afholder et valgmøde hvert andet år, er det vigtigt, at der er helt synlige spilleregler for, hvordan valg skal foregå.

Kun organiserede medarbejdere er valgbare, når der skal vælges tillidsrepræsentant og suppleant. Det skyldes, at tillidsrepræsentanten får kompetence til at repræsentere Socialpædagogerne efter nærmere aftale lokalt. Derfor skal hun eller han naturligvis selv være medlem af organisationen.

Socialpædagogernes hovedbestyrelse har vedtaget et eksternt organisationscirkulære om valg af tillidsrepræsentant og suppleant. Heri kan du læse, hvad I skal være opmærksomme på, når I indkalder til og afholder valg af tillidsrepræsentant.

Registrering

Er du nyvalgt tillidsrepræsentant?

Når en arbejdsplads vælger en ny tillidsrepræsentant, skal skemaet udfyldes og sendes til kredsen. Find din kreds her

Uddannelse af tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanternes rettigheder til kursusdeltagelse og kompetenceudvikling er beskrevet i

Tidsforbrug

Opgaven som tillidsrepræsentant er mange steder blevet mere tidskrævende end tidligere på grund af den øgede decentralisering. Derfor er det vigtigt, at tillidsrepræsentanten har den nødvendige tid til opgaverne.

Læs her KTO's aftale med de kommunale og regionale arbejdsgivere om tidsforbrug til TR-opgaven.

TR-regler i:

Kommuner, regioner og på det private område

KL

TR-regler i kommunerne

 • MED-håndbogen 2015
  Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 
  Med KL´s og KTO´s fælles vejledning
  2013.

Bemærk, at tillidsrepræsentanter i København og Frederiksberg kommuner er omfattet af særlige vilkår vedrørende frihed til deltagelse i møder og kurser. I Københavns kommune gælder UTK-protokollatet (2016) og i Frederiksberg Kommune gælder UTF-protokollatet (2016).

RLTN

TR-regler i regionerne

 • MED-håndbogen 2018 
  Rammer for medindflydelse og medbestemmelse.
  Med Regionernes og KTO´s fælles vejledning
  2018.
Privat

TR-regler for private opholdssteder og botilbud

Bliv medlem