Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Er du din arbejdsplads' nye tillidsrepræsentant?

Tillidsrepræsentanten er en vigtig medspiller for at sikre en god trivsel, lønudvikling og fællesskab på arbejdspladsen. Derfor vil Socialpædagogerne gerne have flere dygtige og engagerede tillidsrepræsentanter, der kan være Socialpædagogernes repræsentant på arbejdspladsen. Måske er du en af dem?

 • Mulighed for at påvirke og få indflydelse på mange forhold på arbejdspladsen
 • Mulighed for at gøre en forskel for dine kolleger og dig selv
 • Indflydelse på den faglige udvikling af arbejdspladsen
 • En central rolle i forhold til arbejdspladsens udvikling – og du kommer tæt på beslutningsprocesserne
 • Styrket dine kompetencer fx i forhold til kommunikation, samarbejde, forhandling, strategisk tænkning samt at samle folk om en opgave
 • Opgaver som bidrager til variation i dit daglige arbejde
 • Mulighed for at deltage i Socialpædagogernes tillidsrepræsentant-uddannelse
 • Måske starten på en ny karrierevej ...

 • En nøgleperson i forbindelse med fællesskab og solidaritet på arbejdspladsen
 • Et talerør for kollegerne
 • En person, som Socialpædagogerne uddanner og udstyrer med kompetencer
 • En støtte og hjælp til medlemmerne med indblik i regler og redskaber
 • En bisidder ved vanskelige samtaler
 • En forhandler af lokalløn
 • En person, der sikrer kollegerne medindflydelse og medbestemmelse

Hos Socialpædagogerne er det vores lokale kreds, der afgør, hvilke kompetencer tillidsrepræsentanten har til indgåelse af aftaler. Du vil få mange forskellige opgaver. Sammensætningen vil bl.a. afhænge af dig selv, og hvordan din arbejdsplads fungerer.

Her er nogle eksempler:

 • Er Socialpædagogerne på arbejdspladsen
 • Er medlemmernes første kontakt til fagforeningen
 • Sikrer medlemmernes rettigheder
 • Arbejder for indflydelse og forbedringer
 • Arbejder med medlemsrekruttering og fastholdelse
 • Arbejder med medlemsinddragelse
 • Samarbejder med arbejdsmiljørepræsentanten – og fællestillidsrepræsentanten, hvis der er en
 • Er med til at forhandle lokal løn
 • Er bisidder for medlemmer
 • Deltager ved ansættelsessamtaler
 • Samarbejder med ledelsen i det daglige
 • Er ambassadør for professionen, for arbejdspladsen og for Socialpædagogerne
 • Deltager i udvikling af arbejdspladsen
 • Arbejder med trivsel og arbejdsmiljø
 • Deltager i Socialpædagogernes uddannelse, kurser og temadage mv.

Det er vigtigt, at Socialpædagogernes tillidsrepræsentanter klædes godt på til rollen som TR og udvikler sig med tiden.

TR's kompetenceudvikling består af fem tilbud:

 • Lokalt introduktionsmøde til nyvalgte TR
 • TR-basisuddannelsen på otte dage over tre moduler
 • Udviklingssamtaler
 • Efteruddannelseskurser
 • TR-møder

Du kan læse mere om de fem kompetenceudviklende tilbud

Du finder viden, værktøjer og inspiration i dit TR-område i Mit SL

Bliv medlem