Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Psykiske arbejdsskader

Gennem de senere år er der kommet stadig større fokus på det psykiske arbejdsmiljø – bl.a. med  særlige bestemmelser om psykisk arbejdsmiljø på arbejdsmiljøområdet. På arbejdsskadeområdet bliver de psykiske skader dog fortsat anerkendt i langt mindre grad end de fysiske skader.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Der skal være en psykisk personskade

For at få anerkendt en psykisk arbejdsskade, skal du have været udsat for noget, der kan give dig en psykisk skade. Selvom ændringer på arbejdspladsen eller en opsigelse meget naturligt kan føre til vrede og frustration, vil det typisk ikke medføre en egentlig psykisk skade. Det samme gør sig gældende, hvis man føler sig forurettet over noget, som ens arbejdsgiver har gjort - her vil arbejdsgiveren ikke blive stillet til ansvar i en arbejdsskadesag.

Anerkendelse af en psykisk arbejdsskade kræver som regel, at man har været udsat for noget ekstraordinært og traumatiserende. Indenfor det socialpædagogiske område vil det især være, hvis man udsættes for vold, trusler og udadreagerende adfærd. Det kan også være voldsomme ulykker, grov mobning og chikane eller en meget stor arbejdsbyrde kombineret med høje følelsesmæssige krav.

Dokumentation er vigtig

En psykisk skade er ikke synlig på samme måde som en fysisk skade. Det er derfor vigtigt at sikre sig dokumentation, lige så snart man bliver opmærksom på, at der er psykiske følger efter hændelser eller belastninger på ens arbejde.

Dokumentation kan bestå af fx indberetninger, e-mails, vidneforklaringer eller notater fra lægejournaler.

Dette gælder særlig i sager om mobning og chikane. Disse sager risikerer ofte at blive afvist som samarbejdsproblemer - og ikke en psykisk skade, hvis ikke det er muligt at dokumentere, at man har været udsat for grov chikane eller mobning. 

Vold og trusler anerkendes primært

Langt de fleste psykiske arbejdsskader, der anerkendes, omhandler vold og trusler. Vi oplever i en del sager, at et voldsomt arbejdsmiljø bliver fulgt af manglende ledelsesmæssig opbakning, stort arbejdspres og samarbejdsproblemer. Ofte vil det i de slags sager være helt naturligt, at en oplevelse af svigt fra arbejdspladsens side fylder rigtig meget.

For at få anerkendt en psykisk arbejdsskade, er det dog vigtigt at holde fokus på vold og trusler som den primære belastning.

Stress anerkendes som udgangspunkt ikke 

I arbejdsskadesystemet fremgår stress ikke som en diagnose, men som en belastning. Der er dog eksempler på, at fysiske og psykiske sygdomme, som er en følge af stressende arbejdsforhold/stressbelastninger, i nogle tilfælde kan anerkendes som en arbejdsskade. Der kan fx være tale om hjertesygdom eller depression.

Det er vigtigt at fremhæve, at praksis er hård, når det kommer til anerkendelse af en psykisk diagnose som følge af stressende arbejdsforhold. Samarbejdsproblemer, udfordringer med ledelsen, stor personaleudskiftning og manglende ressourcer bliver som udgangspunkt ikke anerkendt som en arbejdsskade. Selvom du oplever, at det er det, som har gjort dig syg, vil det sjældent ændre arbejdsskademyndighedernes vurdering.

Posttraumatisk belastningsreaktion efter ekstraordinære belastninger

PTSD kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis det er opstået som følge af belastninger på arbejdet.

Sagen vurderes forskelligt afhængig af, om der er tale om en ulykke eller en erhvervssygdom.

På ulykkesområdet indgår det i vurderingen, om hændelsen er egnet til at forårsage udvikling af psykisk sygdom, og om den i sin karakter er voldsom nok til at medføre PTSD.  

På erhvervssygdomsområdet indgår det i vurderingen, om der har været tale om en ekstraordinær belastning af katastrofeagtig natur.

Det er vigtigt at fremhæve, at PTSD-diagnosen både indeholder krav om, at belastningen skal være af exceptionelt truende eller katastrofeagtig karakter, og at der skal være flere typer af symptomer til stede.

Arbejdsskademyndighederne laver en juridisk vurdering af, om der er tale om PTSD. Selvom en læge har stillet diagnosen PTSD som følge af arbejdet, kan AES godt afvise sagen eller ændre diagnosen.

Belastningsreaktion, angst og depression

For at få anerkendt samt få mén for en psykisk arbejdsskade, er der er krav om, at der skal være en varig skade, der fortsat påvirker din hverdag. Det er typisk belastningsreaktion, angst og depression. Forbigående tilstande som psykisk chok og tilpasningsreaktion vil i nogle tilfælde kunne anerkendes som en arbejdsulykke. Da der som udgangspunkt er tale om forbigående tilstand, vil der kun kunne blive tilkendt mén, hvis tilstanden viser sig at være varig.

Bliv medlem