Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Fritstilling

Hvis du bliver fritstillet, betyder det, at du ikke skal møde på arbejde i opsigelsesperioden.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Hvad er en fritstilling?

Når du er opsagt eller selv har sagt op, fortsætter du med at arbejde på samme måde som hidtil, indtil opsigelsesvarslet er udløbet. Du har dog ret til i fornødent omfang at få fri med løn til jobsøgning.

Arbejdsgiveren kan dog i forbindelse med en opsigelse beslutte at fritstille dig, men det er ikke noget, du har krav på.

Hvis du er blevet afskediget, og din kreds har bedt om en forhandling med arbejdsgiveren, vil man ved denne forhandling ofte drøfte, om du skal fritstilles eller møde på arbejde i opsigelsesperioden.

Hvis du bliver fritstillet, betyder det, at du ikke skal møde på arbejde i opsigelsesperioden. Du vil fortsat modtage din sædvanlige løn til sædvanlig tid. Du skal være opmærksom på, at en fritstilling er det samme som en varsling om, at ferie anses for afholdt i videst muligt omfang i opsigelsesperioden. Hvis der i forbindelse med fritstillingen er mulighed for at arbejdsgiver modregner i din løn i forbindelse med anden ansættelse, vil ferie kun blive betragtet som afviklet, såfremt der er en såkaldt arbejdsfri periode.

Hvis ferien ikke skal anses for afholdt i en fritstillingsperiode, skal dette aftales med arbejdsgiver og bør fremgå af en skriftlig fritstillingsaftale.

Kan jeg tage andet arbejde i opsigelsesperioden?

Hvis du er fritstillet, kan du påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden. Nogle gange vil det være aftalt med din nuværende arbejdsgiver, at du i hele perioden kan modtage dobbeltløn. Ellers vil din nuværende arbejdsgiver kunne modregne lønnen fra det nye arbejde i lønudbetalingerne fra ham. Du er dog i opsigelsesperioden garanteret, hvad der svarer til minimum tre måneders løn. Du skal dog være opmærksom på, at hvis det er dig selv, der har ønsket at blive fritstillet, er der i nogle situationer mulighed for, at din arbejdsgiver kan modregne anden indtægt også i de tre første måneder. 

Du bør derfor altid kontakte din kreds, hvis der skal laves aftale om fritstilling

Hvad er mine pligter i fritstillingsperioden?

I fritstillingsperioden har du en såkaldt tabsbegrænsningspligt, hvis der er mulighed for, at arbejdsgiveren kan modregne i din løn. Du skal derfor kunne dokumentere, at du har søgt andet arbejde i fritstillingsperioden.

Selvom du er fritstillet, er du stadigvæk ansat og har fx fortsat pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Du bør kontakte din kreds for at få rådgivning om din loyalitetsforpligtelse i fritstillingsperioden.

Bliv medlem