Gå til indhold

Find din overenskomst

Din overenskomst er forskellig, afhængigt af om du er ansat i en kommune, en region, i staten eller er privatansat. Se, hvad der gælder for dig.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Find din overenskomst her:

Landsdækkende private virksomheder, der har tiltrådt den kommunale overenskomst:

  • Mariehjemmene
  • OK-fonden
  • Danske Diakonhjem
  • Julemærkefonden

Landsdækkende private virksomheder, der har tiltrådt landsoverenskomsten for opholdssteder mv. mellem Socialpædagogerne og Dansk Erhverv Arbejdsgiver:

  • Habitus - medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  • Psykiatri Plus - medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  • Altiden (tidligere Aleris Omsorg) - medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  • Ekkofonden - medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  • Dansk Flygtningehjælp (Integrationsnet) - medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Du kan finde landsoverenskomsten her.

På ovenstående virksomheder er der indgået lokalaftaler, der regulerer løn- og ansættelsesforholdene.

Pædagogisk vikaroverenskomst

Virksomhedsoverenskomster
Der er også indgået særlige overenskomster med enkelte private arbejdsgivere. Det gælder bl.a. Den Sociale Udviklingsfond.

Overenskomster, som fagforeningens medlemmer på det statslige område er omfattet af.

Socialpædagogerne har inden for det statslige område indgået eller er part i overenskomster og aftaler, der omfatter Kofoeds Skole, pædagogisk uddannet personale, der er ansat som lærere ved SOSU-skolerne, samt pædagogisk uddannet personale ansat ved Dansk Røde Kors.

Overenskomsterne på det statslige område består dels af fællesoverenskomster, der omfatter store grupper af statsligt ansatte, og som fastlægger generelle vilkår om eksempelvis pension, opsigelse mv. Fællesoverenskomsterne er suppleret af organisationsaftaler, der omfatter mindre grupper. Organisationsaftalerne fastsætter bl.a. lønforhold.

Overenskomster blev fornyet i 2021.

Bliv medlem