Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Feriebegreber

Få forklaret de mange begreber i forhold til de nye ferieregler.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Ferieåret

Ferieåret er perioden fra 1. september til 31. august (12 måneder).

Ferieafholdelsesperioden   

Ferieafholdelsesperioden er fra 1. september til 31. december i det følgende år (16 måneder).

Ferie på forskud

Mulighed for at lave en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver om, at medarbejder kan holde betalt ferie, før den er optjent. Denne regel gælder først fra 1. september 2020.

Ferieugen       

En ferieuge er syv på hinanden følgende kalenderdage.

Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse er et alternativ til ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. Feriegodtgørelse skal kræves forud for ferieårets begyndelse, dvs. senest 31. august. Feriegodtgørelsen udgør 12 pct. af lønnen i ferieåret.

Forskudt ferie

Forskudt ferie er udtryk for, at ferien efter de nuværende regler optjenes i et kalenderår og afholdes forskudt fra 1. maj til 30. april i de efterfølgende år. Forskudt ferie afløses af samtidighedsferie fra 1. september 2020. For 6. ferieuge gælder dog fortsat, at ferien afholdes forskudt for optjeningen.  

Hovedferie

Hovedferien er på tre uger, som man har krav på at holde i perioden fra 1. maj til 30. september.

Indefrysning af feriemidler (overgangsordning for 1.-5. ferieuge)

Ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses og udbetales, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Løn under ferie

Den fast påregnelige løn på ferietidspunktet, men beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet.

Samtidighedsferie

Ferien afholdes løbende, samtidig med at den optjenes. Der optjenes 2,08 dage pr. måned svarende til 25 feriedage på et år (2,08 x 12 = 25 dage).

Særlig feriegodtgørelse (ferietillæg) efter ferieaftalen   

Udgør 1 pct. af den ferieberettigede løn og udbetales ud over ferie med løn og særlig feriegodtgørelse (forhøjet ferietillæg). Udbetales i to portioner senest 31. maj og 31. august.

Særlig feriegodtgørelse (forhøjet ferietillæg) efter aftale om 6. ferieuge

Udgør 0,95 pct. af den ferieberettigede løn og udbetales ud over ferie med løn og særlig feriegodtgørelse (ferietillæg). Udbetales senest 1. maj.

6. ferieuge

Den 6. ferieuge optjener og afholder du forskudt. Det betyder, at den ikke er omfattet af samtidighedsferie, og at du som hidtil optjener den 6. ferieuge i et kalenderår og afholder den i perioden 1. maj til 30. april i de efterfølgende kalenderår.

Bliv medlem