Gå til indhold

Omsorgsdage

Offentligt ansatte har ret til to omsorgsdage om året for hvert barn.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

To omsorgsdage pr. barn

Er du offentligt ansat, har du ret til to omsorgsdage med sædvanlig løn pr. kalenderår for hvert barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år. Omsorgsdagene kan afholdes som hele eller halve dage og skal varsles tidligst muligt. Ikke brugte omsorgsdage bortfalder ved årets slutning og kan kun i særlige tilfælde overføres til næste år, fx omsorgsdage fra det år, hvor barnet er født.

Hvis du ikke har nået at holde dine omsorgsdage, og du ikke har krav på at få dem overført, kan du ikke få udbetalt værdien af dem i stedet for.

Du kan læse mere om omsorgsdage ved at trykke på linket til Aftalen om fravær af familiemæssige årsager og kigge i §§ 28-30.

Aftale om fravær af familiemæssige årsager
Bliv medlem