Gå til indhold

Virksomhedsoverdragelse 

Når en institution eller en del af en institution, fx den afdeling eller satellit du arbejder i, overdrages fra en arbejdsgiver til en anden.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Hvad betyder det, når der sker en virksomhedsoverdragelse?

Udgangspunktet er, at du fortsætter dit arbejde hos den nye arbejdsgiver på fuldstændig samme vilkår som hidtil. Den nye arbejdsgiver kan kun ændre væsentligt i dine ansættelsesforhold ved at anvende opsigelsesreglerne. Det vil sige, at væsentlige ændringer kun kan gennemføres med et varsel, der svarer til dit opsigelsesvarsel. En lønnedgang vil fx altid være en væsentlig ændring.

Ændringer, som din nuværende arbejdsgiver kan foretage uden at skulle anvende opsigelsesvarsler, kan den nye arbejdsgiver også foretage (eksempelvis opsigelse af lokalaftaler).

Skal jeg acceptere at få en ny arbejdsgiver? 

Kun i særlige tilfælde vil selve virksomhedsoverdragelsen betyde en så væsentlig ændring af dit ansættelsesforhold, at du kan betragte dig som opsagt af virksomheden, eksempelvis hvis dit arbejdssted flyttes til en anden by.

Hvad med den overenskomst, der gjaldt hos min gamle arbejdsgiver?

Den nye arbejdsgiver skal som hovedregel overholde individuelle og kollektive aftaler om løn, ansættelses- og arbejdsvilkår, som er gældende for dig før overdragelsen. Det betyder, at de overenskomster og aftaler, som gælder på overdragelsestidspunktet, fortsætter som individuelle vilkår for dig, indtil den nye arbejdsgiver opsiger disse med de aftalte varsler. En overenskomst løber dog mindst indtil overenskomstens udløb.

Jeg er blevet opsagt. Er det lovligt?

Du kan godt blive opsagt i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Men arbejdsgiveren skal bevise, at opsigelsen er rimeligt begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold.

Du bør kontakte din kreds

Hvis du får besked eller viden om, at din arbejdsplads skal overdrages til en ny arbejdsgiver.

Bliv medlem