Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Barsel: Hvad skal jeg gøre og hvornår?

Der er regler for, hvornår forældre skal give lederen besked om barselsorlov.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Denne tekst gælder ansatte socialpædagoger i kommuner og regioner.

Der er regler for, hvornår forældre skal give lederen besked om, hvornår orloven placeres, og hvordan den fordeles mellem forældrene.

Det er vigtigt at varsle i rette tid, for hvis varslerne ikke overholdes, kan det betyde, at retten til at holde orlov udskydes.

I værste fald kan det betyde, at ansættelsesforholdet betragtes som misligholdt. Vær derfor opmærksom på, hvornår du skal varsle din leder.

Hvem Besked om Hvornår
Moren Forventet fødselstidspunkt og hvornår du forventer at begynde din orlov Tre måneder før forventet fødsel
Moren Tidspunkt for genoptagelse af arbejdet Senest otte uger efter fødslen
Faren/
medmoren
Tidspunkt for to ugers fædreorlov inden for de første 14 uger Med fire ugers varsel

Faren/
medmoren

Tidspunkt for brugen af dele af 32-ugers perioden inden for de første 14 uger efter fødslen Med fire ugers varsel
Begge Tidspunkt for orlovens begyndelse,
længden af orlov og udnyttelse af retten til at udskyde orlov
Inden otte uger efter fødslen
Begge Tidspunkt for udskudt orlov i mindst 8 og højest 13 uger og længden heraf Med 16 ugers varsel
Begge Tidspunkt for udskudt orlov i op til 32 uger efter aftale med arbejdsgiver og længden heraf Med otte ugers varsel

Fra løn til dagpenge

Din arbejdsgiver skal indberette, at din løn stopper på virk.dk/NemRefusion.

Herefter modtager du et digitalt brev, hvor du bliver guidet ind på selvbetjeningsløsningen 'Din Barsel' og kan søge om barselsdagpenge.

Bliv medlem