Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Samtidighedsferie

Samtidighedsferie betyder, at du optjener ferie og kan afholde ferie samtidigt.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Samtidighedsferie – det skal du vide

Samtidighedsferie gælder for de fem ugers ferie, som du har krav på efter ferieloven. Hvis du arbejder i det offentlige og har krav på 6. ferieuge, så følger disse feriedage reglerne om forskudt optjening og afholdelse, dvs. at du optjener ferien i kalenderåret og afholder den i perioden 1. maj til 30. april i de to følgende kalenderår. Hvis du er privatansat gælder der forskellige regler for optjening og afholdelse af feriefridage. Spørg din tillidsrepræsentant eller kontakt dit lokale kredskontor, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Samtidighedsferie optjenes i ferieåret, der går fra 1. september til 31. august, men kan afholdes i ferieafholdelsesåret, der går fra 1. september til 31. december i det følgende år. Du optjener 2,08 feriedage pr. måned, uanset om du er deltids- eller fuldtidsansat.

De feriedage, som du optjener i september, kan du afholde allerede i oktober måned.

Reglerne om samtidighedsferie kan illustreres på følgende måde.
Set over et helt ferieår kan et typisk feriemønster være som illustreret her.

Illustrationen viser, hvordan fem ugers ferie fordeles på en uges vinterferie, tre ugers sommerferie og en uges efterårsferie.

Det er muligt at aftale med din arbejdsgiver, at du kan holde ferie på forskud. Den ferie, som du 'låner', vil så blive modregnet i den ferie, som du optjener efterfølgende.

Bliv medlem