Gå til indhold

TRIO

Arbejdsmiljøet styrkes bedst gennem et tæt dagligt samarbejde mellem ledelse, arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant (TR) – uanset om I har et MED-system eller et samarbejdsudvalg. Dette samarbejde kaldes TRIO.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgave er ud over at fremføre medarbejdernes ønsker og synspunkter også at støtte lederen i at sikre gode rammer om det daglige arbejde.

Ikke mindst omkring det psykiske arbejdsmiljø hænger problemer i arbejdsmiljøet tæt sammen med virksomhedens øvrige samarbejdsrelationer. Derfor er det en fordel med et tæt samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten og lederen.

Socialpædagogerne har på dette site nogle forskellige redskaber til, hvor I dels styrker TRIO-samarbejdet og redskaber til, hvordan I konkret arbejder med forskellige personalepolitiske aftaler og temaer.

Hvad er TRIO?

For at se denne video skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Samarbejdet i TRIO'en: Hvem gør hvad, hvornår?

Det gode TRIO-samarbejde mellem leder, TR og AMR er med til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Samarbejdet foregår i et uformelt forum helt tæt på medarbejderne og kerneopgaven. Men det kan nogle gange være lidt svært at holde styr på de roller og opgaver, som TR, AMR og leder varetager, afhængigt af om de agerer i TRIO-samarbejdet, i MED/SU-systemet eller i partssystemet. Det har vi forsøgt at forklare i filmen.

Værktøjer

Etisk værdigrundlag

Inddrag det etiske perspektiv både i det daglige arbejde med borgeren og i jeres arbejdsfællesskab.

Læs mere

På forkant

Bliv inspireret til at komme på forkant i arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af konkrete og gennemprøvede metoder, som sætter arbejdet i system. Fokus er det psykiske arbejdsmiljø – men mange af metoderne kan også være relevante i arbejdsmiljøarbejdet generelt.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Hvis I arbejder på en kommunal arbejdsplads, har I mulighed for at få gratis hjælp til udvikling af det psykiske arbejdsmiljø. Tilbuddet er en del af vores OK-aftale med kommunerne. I kan få hjælp til seks temaer.

Læs mere

Metoder mod vold

Har I udfordringer med konflikter, trusler og vold på jeres arbejdsplads? Metoder Mod Vold er et videns- og inspirationsværktøj til TRIO, som hjælper til at håndtere og forebygge voldsomme hændelser i arbejdet med borgere med særlige problemstillinger.

Læs mere

Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø

Et bæredygtigt fysisk og psykisk arbejdsmiljø skaber både vækst, trivsel og kvalitet i arbejdet. Find her dialogværktøjer, som hjælper  dialogen. Det kan bruges af både ledelse og medarbejdere.

Læs mere

Prioritering af kerneopgaven

Sæt fokus på den fælles kerneopgave, den fælles prioritering og få samtidig en dialog om forventninger til kerneopgaven.

Læs mere
Den gode arbejdsplads

Personalepolitiske rammeaftaler

Få hjælp til at implementere de personalepolitiske rammeaftaler, og bliv inspireret til, hvordan I aktivt kan bruge overenskomstaftalerne i det daglige arbejde med at styrke arbejdsmiljøet og fagligheden for alle medarbejdergrupper – og dermed sammen skabe den gode arbejdsplads. Den gode arbejdsplads tager afsæt i de personalepolitiske aftaler.

Læs mere om den gode arbejdsplads
Bliv medlem