Gå til indhold

Video: Forstå din lønseddel

Forstå din lønseddel på et minut. Videoen guider dig gennem lønsedlen og forklarer, hvad du skal holde øje med. Det gør det nemmere at tjekke, om du får den løn, du skal have.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Sådan tjekker du din lønseddel

For at se denne video skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Det skal du være opmærksom på, når du tjekker din lønseddel:

Arbejdstidstillæg

Du skal have tillæg for aften-, nat- og weekendtjeneste. Tillæggenes størrelse beregnes som en procentdel af din løn.

Tillæggene fremgår af din arbejdstidsopgørelse, som du får sammen med din lønseddel. Vær opmærksom på, at disse tillæg er forsinket, således at tillæg for fx april først fremgår af din lønseddel for maj måned.

Du kan beregne, hvor meget du får i kroner og øre pr. time for hhv. aften-, nat- og lørdagstjeneste, her: Tillægsberegner.

Varsling

Hvis du bliver kaldt på arbejde uden for din tjenesteplan, skal du varsles i tide. Ellers har du ret til tillæg. Disse tillæg skal fremgå af lønsedlen som særydelser.

Anciennitet

Anciennitet beregnes ud fra, hvor mange år du har arbejdet som socialpædagog på baggrund af din grunduddannelse. Al fastansættelse over otte timer om ugen tæller med. Både ansættelser i det private og i det offentlige og også ansættelser som pædagog i daginstitutioner på BUPL’s område tæller med. Vikararbejde tæller med, hvis man er fastansat.

  • Har man under seks års anciennitet, får man en grundlønsindplacering på løntrin 27
  • Med seks år anciennitet indplaceres man på løntrin 30, som er ca. 1.250 kr. højere pr. måned
  • Med ti års anciennitet indplaceres man på løntrin 34, som er yderligere ca. 1.774 kr. mere pr. måned

Der ydes også et grundlønstillæg til lønnen, som er forskelligt, afhængigt af, om du arbejder i en kommune eller region, og hvor mange års anciennitet du har. Du kan læse yderligere om lønindplaceringer på siden Lønsatser.

Overarbejde eller merarbejde

Hvis du er deltidsansat og arbejder ekstra timer, er der forskel på, hvornår det tæller som hhv. merarbejde og overarbejde. Det betyder noget for evt. tillæg på din lønseddel.

Hvis du som deltidsansat tilkaldes akut i en frihedsperiode, honoreres tjenesten som overarbejde og mindst for tre timer. Hvis tilkaldet varsles og ikke er akut, honoreres det som merarbejde eller overarbejde, hvis det samlede timetal når op over arbejdstidsnormen for fuldtidsansatte.

Sådan tjekker du din lønseddel

For at se denne video skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

For at se denne video skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Bliv medlem