Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Ytringsfrihed

Hvor går grænserne for åbenmundethed, når det gælder kritik af forholdene på arbejdspladsen? Må jeg som offentligt ansat skrive et læserbrev i den lokale avis om min utilfredshed med forholdene på min arbejdsplads? Og må jeg kritisere, hvis jeg synes, der spares for meget og forkert?

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Ytringsfrihed som socialpædagog

Spørgsmål som disse kan hurtigt melde sig, hvis man som socialpædagog bliver vidne til urimelige forhold. Og svaret er ja, du må gerne kritisere, hvis du fx synes, der spares for meget og forkert.

Justitsministeriet har udgivet en vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Her kan man bl.a. læse følgende:

Som offentligt ansat er man som alle andre borgere beskyttet af grundlovens bestemmelse om ytringsfrihed og kan på egne vegne deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og synspunkter. Det gælder også emner, der vedrører ens eget arbejdsområde.

Beskyttelsen af offentligt ansattes ytringsfrihed gælder kun, når man som offentligt ansat ytrer sig på egne vegne. Ledelsen kan således fastsætte regler for, hvem der må udtale sig på myndighedens vegne, og give nærmere retningslinjer for indholdet af sådanne udtalelser.

Hvis der er risiko for, at offentligheden fejlagtigt vil kunne opfatte en ytring som udtryk for ansættelsesmyndighedens synspunkter, skal man i forbindelse med ytringer vedrørende ens eget arbejdsområde præcisere, at man ytrer sig på egne vegne.

Der gælder dog nogle få begrænsninger i ytringsfriheden.

Man må ikke ytre sig om tavshedsbelagte oplysninger eller fremkomme med ærekrænkende udtalelser. Man må heller ikke ytre sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for eget arbejdsområde.

Derudover må der, af hensyn til offentlige myndigheders interne beslutningsproces og funktionsevne, i særlige tilfælde udvises tilbageholdenhed med hensyn til ytringer om forhold, der vedrører eget arbejdsområde. Denne begrænsning gælder normalt kun for centralt placerede medarbejdere tæt på beslutningsprocessen.

Man har som offentligt ansat en vidtgående frihed til at udtale sig om ressourcespørgsmål, som kan have væsentlig betydning for de fremtidige forhold på arbejdspladsen, f.eks. nedskæringer.

Så, ja, som offentligt ansat må du gerne skrive et læserbrev i den lokale avis om forholdene på din arbejdsplads.

Der er dog nogle regler, du skal overholde, når du udtaler dig:

  • Det er vigtigt, at du gør det klart, at du udtaler dig som privatperson
  • Du må ikke videregive tavshedspligtbelagte oplysninger.
  • Hvis du kommer med faktuelle oplysninger, skal de være korrekte (hvis der eksempelvis skal spares ti mio. kr., så må du ikke skrive, at der skal spares 20 mio. kr.)
  • Du må ikke være meget grov i din udtryksform (dvs. du skal holde en sober tone)
Du kan hente vejledningen her: Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed
Bliv medlem