Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Hvis du bliver fyret

Dit opsigelsesvarsel er afhængigt af, hvor lang tid du har været ansat.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Hvis du bliver fyret, har du krav på at få at vide hvorfor

Tag altid kontakt til din kreds, hvis du modtager en afskedigelse.

Opsigelsen skal være skriftlig, og du skal modtage den senest den sidste dag i måneden, før opsigelsesvarslet begynder at løbe. Hvis du har tre måneders opsigelsesvarsel og bliver sagt op til fratræden 31. juli, skal du altså have modtaget den skriftlige opsigelse senest 30. april. Modtager du det dagen efter – 1. maj – rykker fratrædelsen en hel måned.

Du bør altid kontakte din kreds, hvis du bliver afskediget.

OBS

Du skal ikke lade dig presse til selv at sige op

Det betyder for det første, at du typisk vil have et kortere opsigelsesvarsel, end hvis din arbejdsgiver opsiger dig.

Herudover er der ikke mulighed for at forfølge en sag om usaglig afskedigelse, hvis du selv har sagt op.

Desuden vil du sædvanligvis komme i karantæne i a-kassen og miste lønforsikring, hvis du selv har sagt din stilling op.

Beskyttelsesregler for alle

Der findes en række særlige begrænsninger i afskedigelsesretten, der gælder alle. Det gælder bl.a.

 • Ligebehandlingslovens § 9 om afskedigelse på grund af graviditet, barsel eller adoption.
 • Forskelsbehandlingsloven, ifølge hvilken en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle på grund af race, religion, alder, handicap etc.
 • Lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold.
 • Lov om virksomhedsoverdragelse, hvorefter en ansat ikke må afskediges alene med den begrundelse, at en virksomhed helt eller delvist overdrages til en anden ejer,
 • Den kommunale styrelseslov, hvor der gælder en særlig afskedigelsesbeskyttelse for kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer.
 • Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår (aftaleimplementeret på det offentlige område), hvis du afskediges på grund af, at du har gjort krav på dine rettigheder efter loven/aftalen.

Mere om at blive fyret

Det er normalt en saglig grund, hvis opsigelsen af dig er nødvendig på grund af fx indskrænkninger og omstruktureringer af institutionens drift, rationaliseringer, økonomiske vanskeligheder og lignende. Disse begrundelser skal være reelle, og arbejdsgiveren skal kunne underbygge eller dokumentere, at dette er årsagen til opsigelsen.

Det anses normalt for en rimelig begrundelse i medarbejderens forhold, hvis opsigelsen er nødvendig på grund af manglende kvalifikationer, sløseri under arbejdet, reelle samarbejdsvanskeligheder, langvarig sygdom med dårlig prognose for at vende tilbage.

Hvis der er tale om samarbejdsproblemer, bør din arbejdsgiver mindst have givet dig en skriftlig advarsel, inden du kan blive afskediget.

Hvis du er ansat under en offentlig overenskomst, er du omfattet af funktionærlovens opsigelsesvarsler. Dit opsigelsesvarsel er afhængigt af, hvor lang tid du har været ansat.

Når ansættelsestiden skal regnes ud, skal prøvetiden eller eventuel vikaransættelse regnes med.

Hvis du har været ansat:

 • Under seks måneder, har du en måneds opsigelse (opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af den femte ansættelsesmåned).
 • OBS: Hvis der er aftalt prøvetid i din kontrakt, er opsigelsesvarslet blot 14 dage. Prøvetiden kan maksimalt vare tre måneder, og de 14 dages varsel skal kunne ligge inden for de tre måneder (opsigelsen skal altså senest være afgivet inden udløbet af to en halv måneds ansættelse).
 • Seks måneder til tre år, har du tre måneders opsigelse (opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af to år og ni måneders ansættelse).
 • Tre til seks år, har du fire måneders opsigelse (opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af fem år og otte måneders ansættelse).
  Seks til ni år, har du fem måneders opsigelse (opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af otte år og syv måneders ansættelse).
 • Over ni år, har du seks måneders opsigelse (opsigelsen skal være modtaget efter otte år og syv måneders ansættelse).

Opsigelsesvarslerne ovenfor gælder for alle, der er ansat efter en overenskomst i enten staten, regionerne, kommunerne eller ved selvejende institutioner, der har indgået en driftsoverenskomst. Hvis du er tjenestemandsansat, er der særlige regler i forbindelse med opsigelsen, og du bør kontakte din kreds.

Opsigelsesvarslet for ansatte ved private opholdssteder og botilbud er fastsat i enten overenskomst eller ansættelseskontrakt.

Hvis du bliver fyret og har været ansat i mere end 12 år, har du ret til en fratrædelsesgodtgørelse.

For at få ret til fratrædelsesgodtgørelse er det et krav, at du har været uafbrudt ansat hos samme arbejdsgiver. Herudover skal du enten arbejde under en overenskomst, der giver ret til fratrædelsesgodtgørelse (det gør bl.a. alle Socialpædagogernes offentlige overenskomster), eller det skal fremgå af din ansættelseskontrakt, at du har ret til en godtgørelse efter funktionærlovens § 2a.

 • Hvis du har været ansat i mere end 12 år, har du ret til en måneds løn i fratrædelsesgodtgørelse
 • Hvis du har været ansat i 17 år, stiger godtgørelsen til tre måneders løn

Fratrædelsesgodtgørelsen kommer ud over dit opsigelsesvarsel på seks måneder. Den udbetales sammen med din sidste månedsløn.

Det er din anciennitet på fratrædelsestidspunktet, der afgør om du har ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Hvis du selv vil sige din stilling op, har du som regel en måneds opsigelse. Der kan dog være aftalt prøvetid i din kontrakt, og i så tilfælde kan du sige op med en dags varsel inden for prøvetiden, som typisk er tre måneder lang. Ofte er der aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage.

Du skal aflevere din opsigelse inden udgangen af måneden før, du vil stoppe på arbejdet. Hvis du vil sige op, så du stopper på dit arbejde fra og med 1. maj, skal opsigelsen være indgivet senest 31. marts.

Bliv medlem