Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Arbejdstøj

Har man som socialpædagog mulighed for at få stillet arbejdstøj til rådighed?

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Arbejdstøj til rådighed

Praksis varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads – nogle steder får man stillet tøj til rådighed, andre steder en godtgørelse, andre steder igen ingenting.

Svaret er, at man kan få stillet arbejdstøj til rådighed af arbejdspladsen, hvis lederen vurderer, at det er nødvendigt. Man har altså ikke decideret krav på at få arbejdstøj, men hvis man har et job, der medfører, at arbejdstøj er nødvendigt, kan lederen stille det til rådighed. Er man fx cyklende i al slags vejr, giver det altså god mening at tage en forhandling med ledelsen om at få stillet regntøj til rådighed. Eller hvis man er udsat for meget slid på tøjet i forbindelse med det pædagogiske arbejde, kan man forestille sig en løsning med en eller anden form for godtgørelse af arbejdstøj. Hvis man vel at mærke kan lave en aftale med sin leder.

For de kommunalt ansatte lyder protokollatet mellem Socialpædagogerne og KL således

'Når arbejdstøj efter arbejdets beskaffenhed er nødvendigt, stilles det til rådighed for medarbejderen efter institutionens skøn.'

For de regionalt ansatte lyder protokollatet mellem Socialpædagogerne og Regionerne således:

'Ansatte ved sygehuse/hospitaler […] ydes fri tjenestedragt. Hvor dette undtagelsesvist ikke kan lade sig gøre, eller hvor det af behandlingsmæssige grunde pålægges de ansatte at benytte eget tøj, ydes kontant erstatning herfor på 2.400 kr. årligt, eller, hvis der ydes fri vask, 1.140 kr. årligt. For timelønnede ved samme institutioner ydes et tillæg til timelønnen på 1,25 kr. Nævnte tillæg ydes også for tjeneste på de uden for søndage faldende helligdage og for overarbejdstimer. For øvrige institutioner gælder, at når arbejdstøj efter arbejdets beskaffenhed er nødvendigt, stilles det til rådighed for de ansatte efter institutionens skøn.'

Bliv medlem