Gå til indhold

Arbejdsmiljørepræsentant hos Socialpædagogerne

Er du arbejdsmiljørepræsentant (AMR), kan du få hjælp og inspiration til dine opgaver og rettigheder til at varetage jobbet. Vi har samlet en række oplysninger, der er relevante for dig, der er på vej til at blive valgt – eller allerede er valgt som arbejdsmiljørepræsentant.

Overordnede opgaver

De overordnede (strategiske) opgaver sker i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, fx MED-udvalget.

Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed, herunder:

 • Deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse.
 • Medvirke til, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
 • Rådgive arbejdsgiveren om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål, herunder hvordan arbejdsmiljøet integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
 • Medvirke til, at årsagerne til ulykker og/eller erhvervssygdomme undersøges og sørge for foranstaltninger, der hindrer gentagelser.
 • Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
 • Holde sig orienteret om lovgivningen på området.
 • Medvirke til at opstille principper for oplæring og instruktion og sørge for, at det bliver kontrolleret og overholdt.
 • Rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens kompetenceudviklingsplan.

Kilde: ’Fakta om arbejdsmiljø 2017’

Er du nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant?

Når en arbejdsplads vælger en ny arbejdsmiljørepræsentant, skal skemaet udfyldes og sendes til kredsen. Find din kreds her.

Daglige opgaver

De daglige (operationelle) opgaver sker i samarbejde med din leder. Som arbejdsmiljørepræsentant skal du deltage i planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet.

 • Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige
 • Sikre, at der er arbejdspladsbrugsanvisninger eller andre tjekskemaer, fx ved brug af hjælpemidler
 • Gennemføre runderinger og løbende kontrol

 • Være nysgerrig og forudse mulige risici. For eksempel ved at iagttage det psykiske arbejdsmiljø, foretage runderinger, være opmærksom på steder, hvor der kan være behov for særlige fremgangsmetoder eller procedurer. Det kan for eksempel være i forbindelse med vold, trusler, konflikter, mobning, støj og tunge personhåndteringer
 • Deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderinger (APV)

 • Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøorganisationen
 • Give information videre og gå i dialog om arbejdsmiljøforhold
 • Sikre de ansatte medinddragelse og medindflydelse
 • Påvirke adfærden og kulturen hos de ansatte og være et godt forbillede

Sådan håndterer du alvorlige ulykker på arbejdspladsen

Folderen 'Sådan håndterer du alvorlige ulykker på arbejdspladsen' indeholder gode råd og vejledning til, hvad du som TR eller AMR kan gøre før, under og efter ulykken.

Læs folderen

Kend dine rettigheder

Du har visse rettigheder som arbejdsmiljørepræsentant, og der er flere ting, din arbejdsgiver skal sørge for. Det kan du få et overblik over her.

 • Som AMR er du beskyttet mod afskedigelse på tilsvarende måde som en tillidsrepræsentant (TR). Beskyttelsen træder i kraft fra det tidspunkt, arbejdsgiveren er bekendt med valget. Beskyttelsen indebærer blandt andet længere opsigelsesvarsel og særlige regler for forhandling af afskedigelsen.
 • Der vælges ikke en suppleant for AMR.
 • I loven står, at AMR ikke kan forlade hvervet. Det er en beskyttelse mod, at du kan væltes af ledelsen, eller hvis du af en eller anden grund ikke længere ønsker at være AMR, så har medarbejderne ikke umiddelbart ret til at vælge en anden i valgperioden, men det skal besluttes i fællesskab med ledelsen.
 • Kan arbejdspladsen beslutte at vælge en anden arbejdsmiljørepræsentant, fordi du er sygemeldt i længere tid? Nej, udgangspunktet er, at beskyttelsen følger hvervet. 
 • Hvis ledelse og medarbejdere i fællesskab finder, at der er behov for at vælge en ny AMR, så mister du dit hverv som AMR.
 • Valg til AMR gælder for minimum to år og maksimalt for fire år. Hvis du er omfattet af en MED-aftale, skal det fremgå af aftalen, hvis valgperioden er længere end to år.

 • Arbejdsgiver skal sørge for, at der er afsat rimelig tid til varetagelse af funktionen (aftales lokalt).
 • Er du i tvivl om rammer og vilkår for din funktion?
  Kontakt din lokale kreds.

 • Du skal gennemføre tre dages obligatorisk arbejdsmiljøgrunduddannelse inden for tre måneder efter, du er blevet valgt. Din arbejdsgiver tilmelder dig uddannelsen.
 • Din arbejdsgiver skal inden for det første funktionsår tilbyde dig to dages supplerende uddannelse. Formålet er løbende at give dig viden og kompetencer, som er relevant for arbejdsmiljøarbejdet.
 • I hvert af de efterfølgende funktionsår skal din arbejdsgiver tilbyde dig halvanden dags supplerende uddannelse. Formål – løbende at få viden og kompetencer, som er relevant for arbejdsmiljøarbejdet.
 • Din arbejdsgiver skal sørge for, at du får en kompetenceudviklingsplan, som matcher de arbejdsmiljøbehov, der er på arbejdspladsen. Kompetenceplanen kan med fordel kobles til den årlige strategiske arbejdsmiljødrøftelse.

Tillidsposten

Nyhedsbrevet Tillidsposten udkommer hver tredje uge. Nyhedsbrevet sendes automatisk til alle de tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, vi har mailadresse på.

Se seneste nummer af Tillidsposten

Modtager du ikke nyhedsbrevet, kan det være, vi har en forkert mailadresse på dig. Send en mail, så vi kan få opdateret dine data.

Send os en mail

Gode råd til AMR'er

Gode råd til dig, som er valgt til arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads.

Når du er blevet valgt som AMR, skal du hurtigst muligt anmelde valget til din lokale kreds, så dine rettigheder som AMR er sikrede:

Som AMR får du Socialpædagogernes nyhedsbrev for tillidsvalgte.

Samarbejd med din TR i forhold til områder, hvor der er arbejdsopgaver, som overlapper jeres funktioner.

Indgå i netværk med andre arbejdsmiljørepræsentanter.
Afstem forventningerne i forhold til din rolle – både i forhold til din leder, men også i forhold til TR og kollegerne.

Hold dig opdateret i forhold til personalepolitiske aftaler, da arbejdsmiljøet er blevet en del af vores aftalesystem.

Gør brug af din ret til kompetenceudvikling og kompetenceudviklingsplan. Det er til gavn for både dig og dine kolleger.

Vær bevidst om, at udøvelsen af fagligheden på arbejdspladsen påvirker arbejdsmiljøet. Både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø.

Hvis I har styr på kerneopgaven på arbejdspladsen, er det lettere at skabe klare rammer for udførelsen af arbejdet.

Lav en prioritering af, hvor du søger din viden som arbejdsmiljørepræsentant, så du ikke mister overblikket.

TRIO-øvelser

Hvordan skaber vi sammen et bedre arbejdsmiljø?

Find hjælp og inspiration til at udvikle arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads. Brug 12 øvelser til at sætte fokus på arbejdsmiljøet.

Se elle TRIO-øvelserne
Bliv medlem