Gå til indhold

Arbejdstidsregler i regionerne

Hvis du er ansat i regionerne, gælder følgende regler på arbejdstidsområdet.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Regional arbejdstidsaftale

Den regionale arbejdstidsaftale gælder for socialpædagoger, omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt ledende værkstedspersonale, der er ansat i en region.

Ved overenskomstforhandlinger i 2024 aftalte RLTN og blandt andre Socialpædagogerne ændringer i den gældende arbejdstidsaftale.

Blandt andet er det med virkning fra 1. januar 2025 nu muligt, at daglige normaltjeneste kan udgøre mellem 5 og 12 timer, medmindre der lokalt aftales andet. Udvidelsen fra de hidtidige 10 til 12 timer er sket som et led i trepartsaftalen.

Ligeledes er der indført en ny bestemmelse om tjenestetillæg (vagttillæg).

Medarbejdere der er omfattet af arbejdstidsaftalen og som årligt har minimum 300 timers tjeneste uden for tidsrummet dagsarbejdstid, ydes et årligt pensionsgivende tillæg på 6.370 kr. (niveau 31. marts 2018-niveau). Beløbet udbetales månedligt. Ved tjenester uden for dagsarbejdstid forstås timer med effektiv tjeneste, for hvilke der ydes tillæg efter § 12 i arbejdstidsaftalen – det vil sige arbejde på særlige tidspunkter.

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Særydelser og forskudt tidsbetaling

Nedenfor kan du hente de aktuelle satser for særydelser og forskudt tidsbetaling:

Bliv medlem