Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Socialpædagogernes arbejdsmiljøundersøgelse 2023

Undersøgelsen kortlægger socialpædagogers arbejdsmiljø, som det ser ud i 2023, og ser også på, om der er sket en udvikling siden undersøgelsen i 2020.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Socialpædagogisk arbejde er et af velfærdssamfundets kerneområder. Socialpædagoger arbejder med mennesker i vores samfund, som har det allersværest.

Socialpædagoger giver mennesker med svære vilkår mulighed for at indgå i samfundet og være en del af fællesskaber, bidrager til opfyldelse af drømme, motiverer til udvikling og håb og meget mere.

Kernen for socialpædagogisk arbejde er, at det er fagligt funderet, meningsfuldt og forbundet med arbejdsglæde og trivsel, når indsatserne lykkes. Socialpædagogisk arbejde rummer også et stort udviklingspotentiale for den enkelte socialpædagog – både på det personlige og det faglige plan, da det socialpædagogiske område er mangfoldigt, udfordrende og altid i bevægelse.

Det er en forudsætning for at lykkes med den socialpædagogiske indsats, at socialpædagogiske arbejdspladser er attraktive. På en attraktiv arbejdsplads trives medarbejderne, bliver i jobbet, fagligheden får plads, og kvaliteten i den socialpædagogiske indsats opretholdes og udvikles.

Her spiller arbejdsmiljøet en stor rolle. Arbejdsmiljøet er én af de vigtigste faktorer, når det handler om at tiltrække flere studerende til pædagoguddannelsen og dermed uddanne flere socialpædagoger, rekruttere kvalificerede socialpædagoger til socialpædagogiske tilbud og få flere socialpædagoger til at opretholde tilknytningen til det socialpædagogiske arbejdsfelt.

Denne undersøgelse indgår som en vigtig del af vidensgrundlaget for Socialpædagogernes indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og fagligheden, styrke forebyggelsen af sygdom og arbejdsskader på socialpædagogiske arbejdspladser – og dermed styrke rammerne for den socialpædagogiske indsats, som gerne skal fastholde og tiltrække endnu flere uddannede socialpædagoger til området.

Arbejdsmiljø: En undersøgelse af socialpædagogernes arbejdsmiljø, januar 2023
Bliv medlem