Gå til indhold

Løn til studerende i praktik

Hvad skal du have i løn, hvis du er pædagogstuderende i praktik på en socialpædagogisk arbejdsplads, og hvilke regler gælder for tillæg og arbejdstid, når du er i praktik?

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Løn og regler for tillæg og arbejdstid for pædagogstuderende i praktik på en socialpædagogisk arbejdsplads

Hvis du er tillidsrepræsentant for en studerende i praktik og skal vejlede den studerende, vil det også være interessant for dig.

Lønninger 2024

Månedslønnen for studerende i lønnet praktik udgør pr. 1. april 2024:

  Kommunalt ansatte  Regionalt ansatte 
 1. lønnede praktik

12.607

12.244

 2. lønnede praktik

13.016 12.642

Lønninger 2023

Månedslønnen for studerende i lønnet praktik udgør pr. 1. oktober 2023:

  Kommunalt ansatte  Regionalt ansatte 
 1. lønnede praktik

12.122

11.773

 2. lønnede praktik

12.515 12.155

Ingen særydelser

Studerende i lønnet praktik får ikke særydelser, der efter arbejdstidsaftalen udbetales som faste kronebeløb. Studerende i lønnet praktik modtager således ikke 17-06 tillæg, lørdagstillæg og lignende. Studerende, der deltager i koloniophold, modtager dog kolonitillæg.

Honorering i form af afspadsering

Studerende i lønnet praktik får dog honorering for arbejde på særlige tidspunkter, der efter arbejdstidsaftalen ydes i form af optjening af afspadsering. Studerende optjener således afspadsering for arbejde på søn- og helligdage samt 8,11 procent-afspadsering efter de samme regler, som gælder for det øvrige personale på praktikstedet – dvs. for hver time, der præsteres i tidsrummet fra 17 til 06, optjenes ca. fem minutter til afspadsering (8,11 procent).

For arbejde på søn- og helligdage optjenes 0,5 times afspadsering pr. præsteret time.

Medlemsfordele

Sådan støtter vi dig under din uddannelse

Socialpædagogerne støtter dig igennem hele din studietid med bl.a. billige forsikringer, gratis a-kasse og en tillidsrepræsentant i praktikken. 

Læs mere på siden "Studerende"
Bliv medlem