Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Ansættelseskontrakt

Ansættelsesbeviset eller ansættelseskontrakten er den aftale mellem dig og din arbejdsgiver, der fastlægger vilkårene for jobbet.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Ansættelsesbevis eller ansættelseskontrakt

Du har krav på et ansættelsesbevis, når du ansættes i et job, hvor du gennemsnitligt arbejder tre timer eller derover pr. uge.

Ansættelsesbeviset eller ansættelseskontrakten er den aftale mellem dig og din arbejdsgiver, der fastlægger vilkårene for jobbet.

Som udgangspunkt skal du have dit ansættelsesbevis, når du tiltræder din nye stilling. Din arbejdsgiver har dog en frist på syv dage for nogle oplysninger og en måned for andre af de oplysninger, der skal fremgå af dit ansættelsesbevis.

Hvis du ikke har modtaget et ansættelsesbevis, bør du sende en mail til din arbejdsgiver og anmode om at få dit ansættelsesbevis. Hvis du fortsat ikke modtager et ansættelsesbevis, kan du rette henvendelse til din kreds og få hjælp.

Hvad skal der stå i et ansættelsesbevis?

Et ansættelsesbevis skal indeholde informationer om alle væsentlige ansættelsesvilkår og som minimum følgende oplysninger:

 • Dit og arbejdsgiverens navn og adresse
 • Arbejdsstedets adresse
 • Stillingsbetegnelse eller kortfattet beskrivelse af arbejdet
 • Dato for, hvornår du er begyndt i jobbet
 • Ansættelsens forventede varighed, hvis der er tale om en tidsbegrænset stilling
 • Hvis du er vikaransat – oplysning om brugervirksomhedens identitet, så snart denne er kendt
 • Varigheden og vilkårene for en eventuel prøvetid
 • Løn, tillæg og andre løndele, fx pensionsbidrag samt udbetalingsterminer
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor og, hvor det er relevant, ordninger for vagtændringer
 • Hvis arbejdsmønsteret er helt eller overvejende uforudsigeligt, underretning om:
  - 1. det princip, at tidsplanen for arbejdet er variabel, antallet af garanterede betalte arbejdstimer og betaling for arbejde, der udføres ud over disse garanterede timer
  - 2. de referencetimer og -dage, hvor du kan pålægges at arbejde, og
  - 3. den minimumsvarslingsperiode, som du er berettiget til, før en arbejdsopgave påbegyndes, og en eventuel frist for annullering af arbejdsopgaven
 • Den ret til uddannelse, som din arbejdsgiver eventuelt tilbyder
 • Varigheden af fravær med løn, som du har ret til
 • Opsigelsesvarsler og procedurer, herunder eventuelle frister
 • Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer dit arbejdsforhold
 • Identiteten på de sociale sikringsinstitutioner, som din arbejdsgiver yder bidrag til, fx ATP og AES

Såfremt der er overenskomst på din arbejdsplads, vil flere af ovenstående forhold være beskrevet i overenskomsten, og det er tilstrækkeligt at henvise til overenskomsten i dit ansættelsesbrev.

Hvad skal du være særligt opmærksom på?

Såfremt du ansættes i det offentlige, vil du som regel være omfattet af en overenskomst.

Hvis du ansættes på det private område, altså hvor din arbejdsgiver ikke er enten stat, region eller kommune, kan der være overenskomst, men dette skal du undersøge konkret hos din arbejdsgiver.

En overenskomst er en aftale mellem din arbejdsgiver og dennes eventuelle organisation og Socialpædagogerne.

Har din arbejdsgiver ikke overenskomst med Socialpædagogerne, skal du være opmærksom på, at kun det, som står i din ansættelsesaftale/ ansættelseskontrakt, er gældende for dit vedkommende, og du kan ikke stille krav om andre forhold.

Når din arbejdsgiver har overenskomst med Socialpædagogerne, vil du også være omfattet af funktionærloven. Det betyder, at du er aftalt funktionær og derved får nogle ekstra rettigheder som ikke-funktionærer ikke automatisk har.

Funktionærloven indeholder en række regler for blandt andet retten til løn under sygdom, varsler for opsigelse og meget andet.

Har din arbejdsgiver en overenskomst med Socialpædagogerne, kan du være sikker på, at der er indgået en aftale, der sikrer dig bedst muligt.

Husk: Du kan altid spørge i din kreds, om der er indgået overenskomst med din arbejdsgiver.

Er der ikke indgået overenskomst, er det en rigtig god idé at spørge i din kreds, FØR du skriver under på en ansættelseskontrakt.

Bliv medlem