Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Få hjælp til din arbejdsskadesag

Hos Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam kan du som medlem få hjælp, hvis du har en arbejdsskade, eller hvis du har spørgsmål til en anmeldelse. Når vi bistår med en arbejdsskadesag, kan vi kan i nogle tilfælde også hjælpe med at rejse krav efter erstatningsansvarsloven, der udspringer af din arbejdsskadesag.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Har du brug for vores hjælp til din arbejdsskadesag hos AES?

Hvis du som medlem ønsker vores bistand til en verserende arbejdsskadesag hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), kan du udfylde nedenstående skema og fuldmagt. Du skal sende det til os på arbejdsskade@sl.dk.  Skriv ’ny arbejdsskade’ i emnefeltet.

Udgangspunktet er, at vi hjælper, hvis du var medlem, da du kom til skade, eller da din erhvervssygdom blev anmeldt. Vi vil altid orientere dig, hvis vi ikke kan hjælpe.

Du kan også ringe til os, hvis det er nemmere for dig. 

Kontakt os

Hvis du ikke er sikker på, at du har en sag hos AES eller har brug for vejledning om anmeldelse, er så ring til os på 7248 6000 eller skriv på arbejdsskade@sl.dk  

Vi hjælper vores medlemmer

Udgangspunktet for, at du kan få hjælp fra Socialpædagogernes arbejdsskadeteam, er, at du var medlem på tidspunktet for arbejdsulykken/anmeldelse af erhvervssygdommen - og at du er medlem, mens vi bistår dig med sagen.

Hvornår hjælper vi?

 • Ulykker (konkret hændelse)
 • Hvis du var medlem, da ulykken skete
 • Erhvervssygdom (længerevarende belastning)
 • Hvis du var medlem, da sagen blev anmeldt til AES

Som medlem, TR eller AMR kan du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til anmeldelse af arbejdsskade, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået en arbejdsskade - eller hvis du har andre generelle spørgsmål.

Når din sag er oprettet som en sag ved Arbejdsmarkedet Erhvervssikring, kan du give os fuldmagt til at følge sagen, så vi løbende kan rådgive dig.

Læs mere om Socialpædagogernes tilbud om rådgivning i forbindelse med arbejdsskade:

Du er hovedperson i din arbejdsskadesag

I arbejdsskadesager rådgiver vi dig altid med respekt for, at det er din sag – og dine valg.

Vi hjælper dig med at få et overblik og orienterer dig løbende om vigtige breve og sagskridt, ligesom vi også holder øje med, om sagsbehandlingen forløber, som den skal. Når det ikke sker, kan vi efter aftale med dig vælge skrive rykkere og bemærkninger til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Når der kommer en afgørelse, laver vi en vurdering og en anbefaling i forhold til, om du skal klage over afgørelsen. Vi forventer, at du selv besvarer skemaer og breve og bestiller tid hos lægen. Men undervejs i forløbet kan du altid kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du er i tvivl om noget.

Arbejdsskadeteamet og din konsulent

Når du får en sag hos os, får du tilknyttet en konsulent, som følger din sag, og som du kan kontakte.

Arbejdsskadeteamet består af seks konsulenter med juridisk eller anden akademisk baggrund. Vi har alle har mange års erfaring inden for arbejdsskadeområdet og har samlet set solid erfaring inden for alle områder inden for arbejdsskadesager.

Vi sparrer med hinanden løbende – så uanset hvilken konsulent, der bistår dig, vil din sag være i gode hænder hos os.

Arbejdsdeling mellem arbejdsskadeteamet, din lokale kreds og din a-kasse

Hos Socialpædagogerne gør vi hver især det, som vi er bedst til. Derfor vil du efter et arbejdsskadeforløb opleve at skulle i kontakt med flere forskellige afdelinger.

I arbejdsskadeteamet er vi specialister i arbejdsskadesikringsloven og dine muligheder for at få erstatning efter en arbejdsskade.

Hvis du efter en arbejdsskade, får brug for hjælp til dialogen med din arbejdsgiver i forhold til ansættelsesretlige spørgsmål, har bekymringer i forhold til arbejdsmiljøet eller har brug for hjælp med din sag i kommunen, er det din lokale kreds, du skal kontakte. 

Og har du brug for vejledning i forhold til jobsøgning og dagpengeregler, kan Socialpædagogernes a-kasse vejlede dig.

Oversigt over, hvem du skal kontakte

 • Vejledning om arbejdsskade
 • Bistand i arbejdsskadesager
 • Eventuelt andre erstatningskrav

Arbejdsskadeteamet

 • Ansættelsesretlige spørgsmål efter en arbejdsskade
 • Bistand i forbindelse med en socialsag i kommunen efter en arbejdsskade
 • Arbejdsmiljøretlige spørgsmål

Din lokale kreds

 • Dagpenge
 • Jobsøgning
 • Efterløn

Din a-kasse

Bliv medlem