Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Beskæftigelsesanciennitet

Når man som pædagog skifter job, tager man sin beskæftigelsesanciennitet med – også på tværs af områder.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Når man som pædagog skifter job, tager man sin beskæftigelsesanciennitet med

Mange pædagoguddannede flytter arbejdsområde i løbet af deres arbejdsliv – fra specialområdet til normalområdet eller omvendt. Når man som pædagog skifter job, tager man sin beskæftigelsesanciennitet med – også på tværs af områder. Det er nemlig beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen, der skal medregnes ved fastsættelsen af ancienniteten.

Det betyder for eksempel, at hvis man har arbejdet fem år som pædagog i en vuggestue og skifter til et job som socialpædagog på en døgninstitution, så er man berettiget til at medregne de fem år som vuggestuepædagog i sin beskæftigelsesanciennitet.

Hvis du er omfattet af en kommunal eller regional overenskomst, kan du i forbindelse med din opsigelse bede din arbejdsgiver om at udstede dokumentation for din ansættelse i kommunen eller regionen. Det kaldes også en erklæring om beskæftigelsesanciennitet.

Denne erklæring skal indeholde oplysninger om:

  • Datoen for din tiltrædelse
  • Datoen for din fratrædelse
  • En beskrivelse af indplacering og lønforløb i den seneste stilling inden fratrædelsen
  • Oplysning om dit timetal (beskæftigelsesbrøken, fx 28/37)

Hvis du er omfattet af en privat overenskomst, vil der typisk ikke være fastsat bestemmelser om udstedelse af regler om beskæftigelsesanciennitet. Dette gælder også i de tilfælde, hvor du er ansat på en individuel kontrakt.

I disse tilfælde er det derfor særlig vigtigt, at du gemmer dit ansættelsesbrev og eventuelle tillæg til dit ansættelsesbrev for at kunne dokumentere, hvor længe du har været ansat, med hvilken stillingsbetegnelse og med hvilken løn.

Bliv medlem