Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Sammen former vi det gode arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for, at socialpædagogisk faglighed kan udfolde sig til gavn for mennesker med behov for særlig støtte.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Det blev på Socialpædagogernes kongres i 2020 besluttet, at vi frem til 2022 skal have et skærpet fokus på det gode arbejdsmiljø gennem beslutningen ’Sammen former vi det gode arbejdsmiljø’.

Vi vil styrke fokus på det enkelte medlems mulighed for at være medskaber af det gode arbejdsmiljø, hvad enten man er leder, tillidsvalgt eller medarbejder. Derfor vil vi i kongresperioden lytte, videreudvikle og give plads til nye idéer og løsninger, som skabes sammen med og af medlemmerne. Herunder er det en prioritet at give det enkelte medlem mulighed for at iværksætte initiativer, som har til formål at styrke det gode arbejdsmiljø.

Læs hele kongresbeslutningen her
Da kongressen blev afholdt digitalt mødtes de kongresdelegerede i august 2021 og udviklede idéer til, hvordan beslutningen kan omsættes til handling i lokalt og centralt i Socialpædagogerne. 
Du kan læse en reportage fra temakonferencen her.
Bliv medlem