Gå til indhold

Uddannelse

Find svar på spørgsmål om pædagoguddannelsen, efter- og videreuddannelse for socialpædagoger og uddannelse i udlandet.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Læs om pædagoguddannelsen, efter- og videreuddannelse for socialpædagoger, og hvordan du kan uddanne dig i udlandet.

Efter- og videreuddannelse

Al efter- og videreuddannelse under lov om åben uddannelse er med deltagerbetaling. Der er ingen offentlige støttemuligheder til deltagerbetalingen. Det betyder, at du enten selv må betale eller prøve at få din arbejdsgiver til at betale, eller også finder I ud af en deling. Deltagerbetalingen er den største barriere for socialpædagogers kompetenceudvikling.

Socialpædagogerne og KL har indgået en aftale om etablering af en kompetencefond til efter- og videreuddannelse af socialpædagoger på det kommunale og regionale område. Med kompetencefonden kan Socialpædagogerne tilbyde ekstra muligheder for et kompetenceløft ud over det, arbejdsgiverne kan give.

Læs mere om kompetencefondene.

Vores guide til efter- og videreuddannelse hjælper dig med at afklare dine efter- og videreuddannelsesbehov. På ug.dk er der elektroniske værktøjer til at hjælpe dig med dine efter- og videreuddannelsesbehov. Her finder du den mest komplette database over offentlig udbudt efter- og videreuddannelse i Danmark, hvor du direkte kan søge efter bestemte efter- og videreuddannelsestilbud.

Pædagoguddannelsen

Nej. Der er trukket en streg i sandet pr. 1. september 2001. Det, der gør en forskel, er, at pædagoguddannelsen her bliver en uddannelse med tre et halvt års forskningstilknytning, som uddannelsen ikke havde før. Det har betydning, hvis du søger videreuddannelse på et universitet, men har ingen betydning for dine ansættelsesvilkår.

Kun professionsbacheloruddannelsen giver direkte adgang til master- og udvalgte kandidatuddannelser. Er din uddannelse fra før september 2001, og ønsker du at tage en master- eller kandidatuddannelse, råder vi dig til at kontakte det uddannelsessted, hvor du ønsker at videreuddanne dig, da muligheden for optagelse afhænger af den specifikke master- eller kandidatuddannelse.

Nej. Det er der ikke noget, der hedder. Men dette ofte stillede spørgsmål dækker typisk over ét af to forhold:

Enten har du typisk større eller mindre dele af en eller flere andre mellemlange eller lange videregående uddannelser. Hvis det er tilfældet, er svaret, at du kontakter en af professionshøjskolerne og beder dem lave en realkompetencevurdering af dine kvalifikationer i forhold til pædagoguddannelsen. En sådan anmodning skal professionshøjskolerne udføre. Den vil resultere i en vurdering af, hvad du mangler i pædagoguddannelsen, for at dine kompetencer kan sidestilles med en pædagoguddannet. Hvis du herefter tage disse dele af pædagoguddannelsen, vil du opfylde overenskomstens uddannelseskrav.

Eller også har du typisk mange års praktisk socialpædagogisk erfaring bag dig. Her er svaret, at dette kan komme dig til gode, hvis din arbejdsgiver og din kreds bliver enige om, at dit samlede sæt af uddannelser og erfaringer berettiger dig til det, der i overenskomsten hedder dispensation fra uddannelseskravene. Hvis parterne er enige herom, bliver du indplaceret som socialpædagog efter overenskomsten med deraf følgende løn. En dispensation fra uddannelseskravene gælder kun i den forvaltningsmyndighed, som har været med til at give den.

Du kan godt blive ansat som socialpædagog, men det sker i givet fald ikke på baggrund af anden videregående uddannelse. Kun pædagoguddannelsen giver ret til ansættelse som socialpædagog. Men du kan på baggrund af dine socialpædagogiske erfaringer søge om dispensation fra uddannelseskravene, og her vil dele af eller hele beslægtede uddannelser selvfølgelig tælle med på plussiden. Se spørgsmålet 'Kan jeg få dispensation fra uddannelsen?' 

Der er både et ansættelsesretligt, et fagligt og et uddannelsesmæssigt aspekt af spørgsmålet.

Når det gælder uddannelse, er alle tidligere uddannelser skrevet ind i overenskomsten, hvorfor de opfylder det såkaldte uddannelseskrav.
Det betyder, at der ikke er problemer med at blive ansat og indplaceret efter overenskomsten, selvom du har en ’gammel’ uddannelse.

Når det gælder aktuel viden og kundskab, kan en 'gammel' uddannelse selvfølgelig blive et problem, hvis du ikke via dine arbejdsforhold eller på anden måde løbende har vedligeholdt og udviklet dine socialpædagogiske kvalifikationer. Ledelsen har ansvaret for medarbejdernes kompetenceudvikling, men du har som medarbejder også et ansvar for aktivt at være villig hertil.

Når det gælder adgang til efter- og videreuddannelse, betyder pædagoguddannelsens alder noget i forhold til masteruddannelser og de pædagogiske kandidatuddannelser. Kun pædagoguddannelsen efter 2001 giver direkte adgang, idet uddannelsen her bliver klassificeret som en professionsbachelor.

Studerende i udlandet

Mange danske socialpædagoger tager ud i verden for at arbejde og uddanne sig. I pædagoguddannelsen er der mulighed for at afvikle en af de lange praktikker i udlandet, hvilket er populært og ofte meget givende. Det er også en mulighed at læse et modul eller et semester i udlandet, men det skal passe med det forløb, du ellers skulle have taget på uddannelsen i Danmark. Her er to links, som indeholder nyttig information, hvis du overvejer at tage til udlandet for at læse eller arbejde.

ufm.dk kan du hente information om gensidig godkendelse af uddannelser, udvekslingsophold, tilskud til udvekslingsophold, de forskellige EU-programmer om uddannelse, ordbog over dansk og engelsk uddannelsesterminologi mv.

Gribverden.dk er en hjemmeside for unge, der giver idéer til og praktisk information om studier og arbejde i udlandet. Her kan du læse om frivilligt arbejde, volontørtjeneste, legater og tilskud mv.

Europe made easy er en hjemmeside administreret af Europa-Kommissionen. Her er links til nyttig viden om arbejde, transport, ophold, sygdom mv. i de forskellige europæiske lande.

Verdensbanken har samlet information om de forskellige uddannelsessystemer i hele verden. Systemer hedder EdStats. Her kan du finde viden om landenes uddannelsessystemer, demografi og befolkning mv. Her kan du også lave sammenligninger mellem forskellige lande. 

Socialpædagogerne har aftalt med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, at udenlandske uddannelser vurderes som svarende til den danske pædagoguddannelse, og som hovedregel giver adgang til socialpædagogisk arbejde efter overenskomsten. Den endelige afgørelse ligger dog hos overenskomstparterne. Indtil nu har der været accept af alle vurderinger.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du får din udenlandske uddannelse vurderet. På deres hjemmeside finder du også en database over allerede vurderede uddannelser.

Bliv medlem