Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

OK-forhandlinger 2023 på det private område

Socialpædagogerne fornyede overenskomsterne for de privatansatte medlemmer i foråret 2023.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

OK-resultatet blev et klart ja

Et stort flertal stemte JA, da Socialpædagogernes medlemmer på det private område afgav deres stemme om overenskomstresultatet OK23.  Hele 89 pct. af dem der stemte, satte deres kryds ved ja. Det er en stigning siden sidste gang, hvor andelen af ja-stemmer lød på 87 pct.

Aftalen om fatter knap 1000 medlemmer af Socialpædagogerne og stemmeprocenten blev på 28 pct. en lille stigning fra sidste gang i 2020 hvor den var 26 pct.

Samlet Ja til OK23

Aftalen er en del af de samlede overenskomstforhandlinger mellem parterne på det private arbejdsmarked, som omfatter over 600.000 lønmodtagere. Ser man på det samlede resultat stemte 79 pct. ja.

Hovedresultaterne

Hovedresultaterne er:

 • Den særlige opsparing udvides, sådan at den kommer til at udgøre 7% årligt af lønnen i 2024. Den kan bruges til løn, pension, seniorfridage og frihed ved barns 2. hele sygedag.
 • Ulempeydelserne (arbejdstidsbestemte tillæg) stiger med 4,5% i 2023 og yderligere 3,5% i 2024
 • Medarbejdere der når folkepensionsalderen kan vælge at få pensionsbidraget udbetalt.
 • Arbejdsgivers bidrag til pensionsbidraget stiger med 2 procentpoint i 2023 (og medarbejdernes eget bidrag falder tilsvarende). Indbetalingen til pensionen er således uændret, men da arbejdsgiveren skal betale en større andel af pensionsbidraget, så vil du som medarbejder få mere af din løn udbetalt i 2023.
 • Barselsorloven udvides med ekstra 4 uger med løn fordelt med 2 uger til deling og 2 uger til den anden forælder. Pensionsbidraget i den ulønnede del af barselsorloven stiger fra 2.040 kr. til 3.549 kr. pr. måned.
 • Arbejdsgiveres bidrag til samarbejds- og uddannelsesfonden stiger med 10 øre pr. time i 2023.
 • NFA’s anbefalinger om natarbejde implementeres i overenskomsten og den årlige helbredskontrol til nattearbejdere skal gennemføres fra 2024.
 • Styrkelse af tillidsrepræsentantens rolle. Fremover kræver det kun 4 medlemmer at vælge en tillidsrepræsentant mod de nuværende 5 i dag. Valget kan også fremover foregå i arbejdstiden. Og så skal tillidsrepræsentanten have bedre muligheder for at udøve sit hverv bl.a. i form af møder med nyansatte.
 • Ved lokale lønforhandlinger er der pligt til reelle forhandlinger

Læs hele forliget: Landsoverenskomst for private opholdssteder og botilbud mv. (pdf)

 • Timelønnen stiger med 3,2% i 2023 og yderligere 4,6% i 2024
 • Månedslønnen stiger med 3,2% i 2023 og yderligere 4,6% i 2024
 • Arbejdstidsbestemte ydelser og kolonitillæg stiger med 3,2% i 2023 og yderligere 4,6% i 2024
 • Arbejdsgivers bidrag til pensionsbidraget stiger med 2 procentpoint i 2023 (og medarbejdernes eget bidrag falder tilsvarende)
 • Pensionsbidraget til timelønnede stiger med 0,1% til 9,1% i 2023 (hele stigningen betales af arbejdsgiveren)
 • Fokus på at følge NFA’s anbefalinger om natarbejde
 • Normperioden forlænges med 2 uger til 4 måneder
 • Der kan lokalt aftales at holde ferie på forskud

Se hele forliget: Vikaroverenskomsten

FORLIGSMANDENS SAMLEDE MÆGLINGSSKITSE

Vores overenskomst og vores overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked, er omfattet af Forligsmandens samlede mæglingsskitse. Det betyder også, at din stemme indgår i det samlede resultat om overenskomstfornyelse OK23.

Forligsmandens samlede Mæglingsskitse (pdf)

For at se denne video skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Nyheder om OK23 - indsæt modul

Bliv medlem