Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Fysisk arbejdsmiljø og ergonomisk arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø handler blandt andet om tunge løft, indeklima, arbejdspladsens indretning mv. Et godt og sikkert fysisk arbejdsmiljø forebygger nedslidning, smerter og ulykker på arbejdspladsen.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Hvad handler det fysiske arbejdsmiljø om?

Fysisk arbejdsmiljø handler om arbejdsstedets indretning, om tunge løft, ensidigt gentaget arbejde, indeklima, om de stoffer og materialer, du evt. kommer i kontakt med, om støj, om lys, arbejdsstillinger med videre. Hvad der er relevant for netop dig, afhænger af, hvor du arbejder, herunder om du arbejder i borgerens hjem, på et værested, et døgntilbud, et dagtilbud, eller om du er familieplejer og arbejder i eget hjem.

Gennem et sundt og sikkert fysisk arbejdsmiljø kan vi medvirke til at forebygge nedslidningsskader relateret til arbejdet og andre sygdomme, der skyldes et dårligt fysisk arbejdsmiljø.

Gode råd om ergonomi, forflytning og forebyggelse af overbelastning

Fysisk sundhed og et godt arbejdsmiljø hænger sammen – det handler bl.a. om ergonomi, fysisk aktivitet og at undgå overbelastning og nedslidning af muskler og led. På arbejdsmiljøweb findes en lang række materialer med viden og inspiration om ergonomisk arbejdsmiljø under temaet: Krop og sundhed på arbejdspladsen.

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for at forebygge muskel- og skeletbesvær. Dialogværktøjet Tag snakken – bryd vanerne kan støtte dig og dine kolleger i at fremme en velfungerende forebyggelseskultur på arbejdspladsen.

Forflytninger af personer er nogle af de situationer, hvor der kan opstå både fysisk belastning og dårlige arbejdsstillinger. Derfor har BFA Velfærd & Offentlig administration udviklet en guide til gode forflytninger med inspiration til brug af hjælpemidler, gode rutiner og særlige opmærksomhedspunkter. Du kan også besøge temasiden Forflyt.dk, der samler viden og materialer om forflytninger.

Love og regler om fysisk arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø er reguleret i arbejdsmiljøloven. Loven er suppleret af vejledninger fra Arbejdstilsynet. Hvis de fysiske forhold ændrer sig på arbejdspladsen, eller hvis der kommer nye opgaver til, er det vigtigt, at der bliver taget stilling til, om det har indflydelse på det fysiske arbejdsmiljø – evt. skal der gennemføres en ny arbejdspladsvurdering.

På Arbejdstilsynets hjemmeside findes en arbejdsmiljøvejviser, der samler viden, gode råd og links til vejledninger om arbejdsmiljø på døgninstitutionsområdet.

Bliv medlem