Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Ferie og sygdom

Der er særlige regler, som træder i kraft, hvis du bliver syg (helt/delvist) før eller under din ferie.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Syg under ferie

Hvis du bliver syg før ferien begynder, har du ret til ikke at holde den. Det er vigtigt, at du sygemelder dig over for din leder senest ved arbejdstidens begyndelse på den første feriedag i henhold til de retningslinjer, der gælder på din arbejdsplads. Hvis du bliver rask, før den planlagte ferie er ovre, kan du vælge at holde resten af ferien, hvis du ønsker det, og holde erstatningsferiedagene, som du får for sygedagene senere. Du kan også vælge at holde hele ferien senere. Det er vigtigt, du giver din leder besked om, hvad du vælger, hvis du melder dig rask før ferien er ovre.   

Hvis du bliver syg under ferien, kan du få erstatningsferie for sygdom efter fem dage. De første fem dage efter du har sygemeldt dig, får du ikke erstatning for. Din leder skal have en lægeerklæring som dokumentation for din sygdom, som du selv skal betale.

Hvis du bliver rask igen, skal du kontakte din leder og raskmelde dig. Du kan vælge, om du vil vende tilbage til arbejdet eller holde resten af din ferie. Du skal også drøfte med din leder, hvornår den udskudte ferie skal afholdes.

Kan jeg holde ferie under en sygemeldingsperiode?

Du kan ikke både afvikle ferie og være sygemeldt; hverken helt eller delvist.

Efter ferieloven og ferieaftalen er sygdom en feriehindring, og ferie kan kun holdes i hele dage.

Så er du som medarbejder helt eller delvist sygemeldt, kan du kun holde ferie, hvis du frivilligt raskmelder dig i den periode, du ønsker at holde ferie.

Der udbetales ikke sygedagpenge eller refusion i den periode, du afvikler ferie, men i stedet holder du ferie med løn eller feriegodtgørelse alt efter, hvad du har ret til ifølge ansættelseskontrakten.

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering kalder det for en 'teknisk raskmelding'. Det er fordi, du i realiteten fortsat er syg, men for at kunne afvikle ferie skal være raskmeldt.

Hvis du ønsker at raskmelde dig i perioden og sygemelde dig igen efter ferieperioden, kan din arbejdsgiver kræve, at du kontakter din bopælskommune før ferien starter og aftaler en 'teknisk raskmelding'.

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sikrer en 'teknisk raskmelding' nemlig arbejdsgiveren mod, at der starter en ny arbejdsgiverperiode, hvis medarbejderen kommer tilbage fra ferie og fortsat er sygemeldt.

Samtidig kan kommunen vurdere, om ferien forhaler helbredelsen, hvilket er en forudsætning for, at kommunen vil indgå en sådan aftale. Det er en rigtig god idé at sørge for en aftale med din bopælskommune inden du foretager en 'teknisk raskmelding'.  

Bliv medlem