Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Arbejdsskadereform

Den 7. december 2023 vedtog Folketinget en ny lov på arbejdsskadeområdet.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Formålet med loven er at forbedre skadelidtes tilknytning til arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade og at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Hovedparten af loven træder i kræft 1. juli 2024, men nogle dele er dog trådt i kraft allerede 1. januar 2024. Dele af loven vil omfatte allerede anmeldte arbejdsskader.

Voldsoffererstatning fra januar 2025  

Væsentligst for det socialpædagogiske område er, at der med loven er  indført en voldsoffererstatning, der dækker langt de fleste socialpædagogiske arbejdspladser. Voldsoffererstatningen giver mulighed for, at man kan søge erstatning for bl.a. svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste uden at skulle overveje politianmeldelse.

Voldsoffererstatningen vil formentlig blive administreret af et privat forsikringsselskab og vil først træde i kraft 1. januar 2025.

Uddannelsesgodtgørelse

Som noget nyt vil det nu blive muligt at få uddannelsesgodtgørelse i op til 48 måneder svarende til 83 pct. af lønnen før arbejdsskaden. Man kan visiteres til ordningen, hvis man efter 1. januar 2024 har fået en godtgørelse for varigt mén på samlet 10 pct. for en eller flere arbejdsskader. Godtgørelsen kan først tilkendes fra 1. juli 2024.

Ændrede regler om erhvervsevnetab og beregning af årsløn

Der indføres større intervaller i erhvervsevnetabsprocenten, så det fastsættes til min. 15 pct. og derefter fra 20, 30, 40 og op til 100 procent. Årslønnen (som beregnes, når erstatningen beregnes) fastsættes nu i de fleste tilfælde på baggrund af lønoplysninger i indkomstregistret de seneste fem år før skaden.

Andre ændringer

Loven indeholder også andre reguleringer såsom nye regler om genoptagelse, indførelse af frister for, hvornår man kan lægge sag an samt frister og bøder til, når eksterne parter som kommuner, læger og andre skal indsender oplysninger til AES.

 

 

Bliv medlem