Gå til indhold

6. ferieuge

Hvis du er ansat i en kommune eller en region, er du omfattet af reglerne om 6. ferieuge.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

6. ferieuge er en rettighed

6. ferieuge er en rettighed, som du har via din overenskomst. Den har derfor ikke noget med ferieloven at gøre. Det betyder, at reglerne om samtidighedsferie ikke gælder på det offentlige område i forhold til 6. ferieuge. Optjening af 6. ferieuge sker i kalenderåret og afholdes forskudt fra den 1. maj til 30. april i de to følgende kalenderår.

På det private område gælder forskellige regler for optjening og afholdelse af feriefridage, som kan være aftalt i din overenskomst, din ansættelseskontrakt eller i en personalehåndbog på din arbejdsplads. Kontakt din tillidsrepræsentant eller dit lokale kredskontor, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Du kan dog komme til at opleve en ændring i forhold til den løn, som du får udbetalt, når du holder 6. ferieuge, men det sker kun, hvis du skifter timetal i løbet af ferieåret. Se mere om måden at beregne lønnen på siden Løn under ferie.

Bliv medlem