Gå til indhold

Etisk værdigrundlag for socialpædagoger

Det enkelte menneskes værdighed, social retfærdighed, medmenneskelighed, frihed og professionel integritet. Disse fem grundværdier udgør kernen i Etisk Værdigrundlag for Socialpædagoger. Læs hvordan du forholder dig til værdierne i praksis og hvorfor fokus på etikken styrker den socialpædagogiske indsats.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Med det etiske værdigrundlag bekender vi os til en række etiske værdier, som vi vil værne om og søge at føre ud i livet gennem vores arbejde som socialpædagoger. Det er vores signal til omverdenen om, hvad vi står for og kæmper for.

Men først og fremmest er værdigrundlaget vores løfte til hinanden om, hvordan vi vil forvalte vores indsats. Både i forhold til borgerne som har behov for støtte og i samarbejdet om det faglige fællesskab, som vi har med vores kolleger og leder.

Etisk Værdigrundlag for Socialpædagoger (pdf)

3 gode grunde til et etisk værdigrundlag

Treklangen mellem viden, færdigheder og holdninger

Den viden, vi som socialpædagoger producerer, og de metoder vi tager i anvendelse, udspringer altid af de holdninger, vi har til andre mennesker.

Dokumentation og metode – men hvad med etikken?

I andre sammenhænge har Socialpædagogerne sat fokus på dokumentation, effekt og kvalitet i det pædagogiske arbejde. En fortsættelse og videreudvikling af det perspektiv fordrer, at der sættes fokus på de værdier og holdninger, som ligger til grund for udøvelsen af faget.

Socialpædagogik er ikke din sag

I disse år bliver det socialpædagogiske arbejde i højere grad udført som alene-arbejde - en tendens, der formentlig vil forsætte. For at udøvelsen af faget ikke bliver en privat sag mellem den enkelte socialpædagog og det enkelte menneske med behov for særlig støtte, og for at vi som fag selv kan have indflydelse på fagets metoder, produktion af viden og teoriudvikling, er det nødvendigt, at vi udvikler et fælles værdigrundlag for socialpædagoger.

Bliv medlem