Gå til indhold

Advarsel

En advarsel er din arbejdsgivers måde at oplyse dig om, at han mener, at din handlemåde i en konkret situation er uacceptabel.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Advarsel fra din arbejdsgiver

En advarsel er din arbejdsgivers måde at oplyse dig om, at han er utilfreds med din handlemåde i en konkret situation, og at han ikke vil acceptere dette fremover.

En advarsel skal indeholde en klar tilkendegivelse om, at forholdet udgør en misligholdelse af ansættelsesforholdet, og at en gentagelse vil få konsekvenser for dit ansættelsesforhold.

Der er ikke et krav om, at advarslen skal være skriftlig, men af bevismæssige årsager er skriftlighed bestemt at foretrække. Derved sikres også, at det præcist fremgår, hvad du kritiseres for, så der ikke opstår tvivl herom senere.

Er du ansat i det offentlige, skal du partshøres, hvorfor advarslen bør være skriftlig, så du kan forholde dig til det enkelte kritikpunkt. Du bør også komme med dine bemærkninger skriftligt.

Formål med en advarsel

Formålet er, at din arbejdsgiver præciserer sin kritik af en konkret handlemåde og tilkendegiver sin utilfredshed med din handlemåde eller undladelse i en konkret situation.

En advarsel er således din arbejdsgivers udtryk for, at han ønsker en konkret adfærd ændret.

Ved at give en advarsel signalerer din arbejdsgiver, at gentagelsestilfælde vil blive betragtet som så grov en misligholdelse, at det vil kunne få konsekvenser for dit ansættelsesforhold.

Tidsmæssigt aspekt

En advarsel gælder ikke til evig tid.

Hvor længe en advarsel gælder, afhænger af karakteren af forseelsen. Jo mere alvorlig forseelsen er, des længere tid gælder advarslen.

Almindeligvis har en advarsel udtømt sin virkning, når formålet med at give en advarsel er opnået. Der kan dog med fordel sættes en tidsfrist på advarslen, således at du ved, hvornår den ikke gælder mere.

Bliv medlem