Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Udbetaling af ferie, mens du er ansat

Der er nogle situationer, hvor feriepengene bliver udbetalt direkte til dig.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Det gælder i følgende situationer:

  • Hvis det drejer sig om optjent ferie ud over 4. ferieuge, bliver 5000 kr. før skat automatisk udbetalt af din arbejdsgiver, når ferieafholdelsesperioden er udløbet.
  • Ferien udbetales efter anmodning, når ferieåret er udløbet, hvis der er mindre end én feriedag tilbage.
  • Din arbejdsgiver kan udbetale feriegodtgørelse til dig ved fratræden, hvis beløbet er højst 2500 kr. efter skat. Det er dog op til din arbejdsgiver at vælge, om feriegodtgørelsen ved fratræden skal udbetales eller overføres til Feriekortordning efter de almindelige regler.

Ferie ud over 4 uger

Har du optjent mere end 4 ugers ferie og har over 5000 kr. før skat i feriepenge hos din arbejdsgiver, har du stadig 2 muligheder for at få udbetalt ferie ud over 4 uger.

  1. Når ferieåret slutter den 31. august, kan du efter aftale med din arbejdsgiver, at få ferie ud over 4 uger udbetalt, som ikke er afholdt.
  2. Efter ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, skal din arbejdsgiver, hvis ferien ikke er afholdt, udbetale ferie ud over 4 uger, hvis du har været ansat hos din arbejdsgiver på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden.

Har du aftalt med din arbejdsgiver, at du overfører ferien til næste ferieafholdelsesperiode, bliver ferien ikke udbetalt, men i stedet overført.

Feriepengene for ferie ud over 4 uger skal udbetales senest den 31. marts efter ferieafholdelsesperiodens udløb (31. december).

Har du ikke været ansat i hele ferieafholdelsesperioden eller hvis du er ansat under 37 timer om ugen, skal du selv søge om at få ferie ud over 4 uger udbetalt. Dette skal du gøre ved skriftligt at erklære over for din arbejdsgiver, at den ferie, du har til gode, er optjent ferie ud over 4 uger, og at du i ferieåret ikke har modtaget offentlige ydelser.

Erklæringen som du skal udfylde og give til din arbejdsgiver, finder du her: Få feriepenge udbetalt (borger.dk)

Bliv medlem