Gå til indhold

Din kommune & Regionen

Her kan du finde de aftaler, der er indgået mellem Socialpædagogerne, kommunerne og Region Hovedstaden.

Tilbage til Nordsjælland

Oversigt over kommuner

Procedureaftale 
- der er ikke indgået procedureaftale, derfor gælder Fællesaftalen for lokal løndannelse i kommunerne

Forhåndsaftaler for andre grupper 

- der er ikke indgået forhåndsaftaler for andre grupper

TR-vilkår PFF - se forhåndsaftale

TR-vilkår andre grupper forhandles individuelt

MED aftale Allerød Kommune 2018

Procedureaftale 
- der er ikke indgået procedureaftale, derfor gælder

Fællesaftalen for lokal løndannelse i kommunerne

TR-vilkår forhandles individuelt

Ansvarlig for TR-netværk: Benny Nielsen (kontaktes via kredskontoret på 7248 6600 eller nordsjaelland@sl.dk)

MED-aftale Halsnæs Kommune

Procedureaftale 
- der er ikke indgået procedureaftale, derfor gælder Fællesaftalen for lokal løndannelse i kommunerne

Forhåndsaftale ny løn

TR-vilkår forhandles individuelt

Handicappolitik

Fejlside 404 | Egedal Kommune

 

MED aftale Egedal Kommune

Procedureaftale 
- der er ikke indgået procedureaftale, derfor gælder Fællesaftalen for lokal løndannelse i kommunerne

Forhåndsaftale 

TR-funktion

Funktions- og kvalifikationsløn

 

MED aftale Helsingør Kommune

TR-vilkår

Jf. Socialpædagogernes overenskomster kan og skal der indgås lokale aftaler mellem kredsen og region, og mellem kredsen og de enkelte arbejdspladser.

Find din OK

Som udgangspunkt ligger kompetencen til at forhandle på den enkelte arbejdsplads hos tillidsrepræsentanten, på arbejdespladser som ikke er TR-dækket, forhandler kredsen. 

Når der indgås en forhåndsaftale, betyder det, at der på forhånd er lavet aftale mellem organisationen og regionen om, hvordan nogle af de lokale lønmidler skal udmøntes. 
Der skal f.eks. laves aftale om størrelsen på praktikvejledertillægget, der gives for at have studerende.

Derudover kan du se, hvilken kompetence kredsen har tillagt tillidsrepræsentanten i forhold til, at indgå lokale arbejdstidsaftaler.

FTR for Region Hovedstaden, Psykiatri: Claes Reinhardt - claes.reinhardt@regionh.dk

Find din OK

Kreds Nordsjællands bestyrelse har udarbejdet en overordnet lønstrategi.

Region Hovedstaden Den Sociale Virksomhed

Region Hovedstaden Psykiatri 

Rammeaftale Om Funktionstillaeg Til Tillidsrepraesentanter Og Sikkerhedsrepraesentanter

Bliv medlem