Gå til indhold

Tilbageblik på året der gik

Kredsformand og kredsnæstformand har lavet nedslag i 2023 - se her hvad de synes var interessant.

Tilbage til Nordsjælland

Budgetterne
Vi oplevede i efterårets kommunale og regionale budgetter, at der alt for mange steder blev strammet og sparet på de socialpædagogiske arbejdspladser og dermed på vores arbejdsforhold.
Det betyder at mange skal løbe hurtigere, og at der bliver mindre tid til at lave den socialpædagogiske indsats, som er med til at give mennesker med handicap og psykiske lidelser en anstændig hverdag. Det giver ikke bare dårligere arbejdsmiljø for os, men også ringere forhold for de borgere vi arbejder hos og med.
Vi kommer i kredsen til at arbejde meget mere med de kommunale og regionale rammer for socialpædagogers arbejde i det kommende år. Vi vil arbejde med at sikre os så megen indflydelse på jeres arbejdsforhold som muligt – og det betyder, at vi både skal være synlige og påvirke budgetterne så meget som muligt.

Generalforsamling
I efteråret havde vi generalforsamling med over 100 deltagere. Så mange har vi ikke været i mange år, og det er godt at mærke engagement i vores kreds. Vi havde rigtig gode debatter, fik lagt rammerne for de næste to års arbejde, og fik valgt en ny kredsbestyrelse. Vi vil gerne sige tak for valget på vegne af bestyrelsen– og på egne vegne. Vi vil alle knokle det bedste vi kan for at leve op til jeres tillid.

Trepartsaftalen
2023 sluttede med en vigtigt anerkendelse af vores arbejde.
Vores løn står ikke mål med vores ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelsesniveau. Det konkluderede lønstrukturkomiteen – og det vidste vi godt i forvejen. Vi har arbejdet aktivt for at gøre noget ved vores løn i mange år.
Trepartsaftalen betyder et rigtig pænt løft af langt de fleste socialpædagogers løn. Og det er på tide!
Hvis du ikke allerede har sat dig ind i hvem der er omfattet, hvor meget lønnen kommer til at stige og hvornår, og hvilke modydelser arbejdsgiver har fået, så læs mere på https://sl.dk/trepartsaftale-for-socialpaedagoger

Her i december blev der bevilget 63 mio. kr. til at professionshøjskolerne kan udvikle og afholde efteruddannelse til medarbejdere i de sociale tilbud. Det er en klar anerkendelse af værdien og vigtigheden af den socialpædagogiske faglighed. Når vi ved mere om, hvordan pengene kan bruges her i Nordsjælland, så kommer vi til at informere jer om det.

OK24
En af de vigtige opgaver der ligger foran os i det nye år, er Overenskomsten for alle offentlig ansatte socialpædagoger.
De vigtigste krav handler om at sikre vores realløn, efter nogle år med høj inflation og prissitinger på alt fra mad til varme.
OK 24 forhandlingerne starter for kommunerne den 4. januar og for regionerne den 5. januar. Det kommer I til at høre meget mere om i det nye år.

Bliv medlem