Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Privatansat

Overenskomst

Dine rettigheder i forhold til løn og ansættelse vil altid være bedst sikret, hvis du arbejder på en arbejdsplads, der har indgået, eller efter aftale med Socialpædagogerne har tiltrådt, en overenskomst.

En del opholdssteder og private botilbud har valgt at melde sig ind i Dansk Erhverv, der er en arbejdsgiverorganisation under Dansk Arbejdsgiverforening. På den baggrund har Socialpædagogerne og Dansk Erhverv indgået en overenskomst, der er tilpasset private opholdssteder og botilbud.

Overenskomsten sikrer dig nogle helt basale rettigheder i forhold til eksempelvis lønforhandling, pension, barsel og opsigelse, samtidigt er den lavet i respekt for den fleksibilitet, der hidtil har kendetegnet området. I forhold til eksempelvis arbejdstid og principper for løndannelse er der fortsat plads til den forskellighed, der hidtil har kendetegnet området.

Overenskomsten gælder på opholdssteder og botilbud, der er medlem Dansk Erhverv Arbejdsgiver, men først når forbundet overfor Dansk Erhverv Arbejdsgiver har rejst krav om at overenskomsten skal anvendes. Da forbundet ikke automatisk får besked om hvilke arbejdsgiver, der er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, bedes du rette henvendelse til din kreds hvis din arbejdsgiver melder sig ind i Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Overenskomsten kan også bruges på arbejdspladser, der ikke er medlem af Dansk Erhverv. Det sker ved, at arbejdsgiveren indgår en aftale med den lokale kreds om at tiltræde den overenskomst, forbundet har indgået med Dansk Erhverv.

Alternativt kan din arbejdsplads i stedet indgå aftale med kredsen om at tiltræde den kommunale overenskomst.

Du kan finde overenskomsten med Dansk Erhverv på sl.dk/OK