Gå til indhold

Privatansat: Konkurrenceklausuler

En konkurrenceklausul er en klausul, der indgås for at hindre, at fratrådte medarbejdere tager ansættelse i konkurrerende virksomhed eller udøver selvstændig konkurrerende virksomhed.

Formålet med en konkurrenceklausul 

Det er kun lovligt at indgå konkurrenceklausuler for medarbejdere, der har en helt særligt betroet stilling. Som pædagog vil du typisk ikke indtage en sådan stilling.

Hvis du i din kontrakt præsenteres for en klausul, der har til hensigt at begrænse dine fremtidige erhvervsmuligheder, bør du rette henvendelse til din kreds, da en sådan klausul formentlig ikke er lovlig.

Private tilbuds bestyrelser skal have et medlem i bestyrelsen, som er valgt af og blandt de ansatte. Denne pligt til at have et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem gælder for private tilbud efter lov om socialtilsyn § 12 b, hvor socialtilsynet fører tilsyn.

Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem er beskyttet mod afskedigelse og andre forringelser af ansættelsesvilkår på samme måde som en tillidsrepræsentant inden for vedkommende eller tilsvarende område. Hvis der ikke er overenskomst på tilbuddet med tillidsmandsregler, vil man kigge på den beskyttelse, der følger af landsoverenskomsten.

I forhold til allerede eksisterende bestyrelser, er der en overgangsordning således, at bestyrelsen skal opfylde de nye krav til bestyrelsens sammensætning senest 1. januar 2025.

Bliv medlem