Gå til indhold

Privatansat: Tidsbegrænset ansættelse

Tidsbegrænset ansættelse anvendes typisk, hvor arbejdsgiveren har behov for ekstra arbejdskraft i en nærmere afgrænset periode.

Mere om tidsbegrænset ansættelse

Typiske eksempler på tidsbegrænsede ansættelser er ansættelse i barselsvikariater, sygevikariater eller vikariater for personer på orlov.

Som tidsbegrænset ansat er du omfattet af de ansættelsesretlige love, der eksisterer på det private arbejdsmarked, eksempelvis ferieloven og ansættelsesbevisloven. Hvis der er indgået overenskomst på opholds- stedet, vil du også typisk være omfattet af denne. Den eneste reelle forskel fra en almindelig ordinær ansættelse er, at du som vikar er ansat for en tidsbegrænset periode. Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, afhænger dine ansættelsesvilkår af, hvad der er aftalt i ansættelsesbrevet. Du har krav på at få et ansættelsesbrev, hvis du er ansat til at arbejde mere end otte timer om ugen i mere end en måned.

Hvis du tilbydes et fast job i forlængelse af et vikariat, skal du være opmærksom på, at din løn og ansættelsesanciennitet skal regnes fra vikariatets start.

Hvis du er ansat for en bestemt periode, ophører ansættelsen uden varsel eller særskilt opsigelse ved periodens udløb.

Bliv medlem