Gå til indhold

Privatansat: Funktionærlov

Funktionærloven er en lov, der sikrer den ansatte en række ansættelsesretlige goder, eksempelvis løn under sygdom, opsigelsesvarsler, beskyttelse mod usaglig afskedigelse mv.

Pædagogarbejde er som udgangspunkt ikke omfattet af funktionærloven. Du vil dog være omfattet af funktionærloven, hvis:

  • Der er henvist hertil i dit ansættelsesbrev
  • Du er omfattet af en overenskomst, hvoraf det fremgår, at du er omfattet af funktionærloven
  • Dit arbejde på opholdsstedet udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde
Bliv medlem