Gå til indhold

Privatansat: Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Private tilbuds bestyrelser skal fra 1. februar 2022 have et medlem i bestyrelsen, som er valgt af og blandt de ansatte.

Denne pligt til at have et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem gælder for private tilbud efter lov om socialtilsyn § 12 b, hvor socialtilsynet fører tilsyn.

Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem er beskyttet mod afskedigelse og andre forringelser af ansættelsesvilkår på samme måde som en tillidsrepræsentant inden for vedkommende eller tilsvarende område. Hvis der ikke er overenskomst på tilbuddet med tillidsmandsregler, vil man kigge på den beskyttelse, der følger af landsoverenskomsten.

I forhold til allerede eksisterende bestyrelser, er der en overgangsordning således, at bestyrelsen skal opfylde de nye krav til bestyrelsens sammensætning senest 1. januar 2025.

Bliv medlem