Gå til indhold

Privatansat: Bortvisning

Bortvisning er den mest vidtgående sanktion, din arbejdsgiver kan anvende over for dig.

Hvis du bortvises, stopper din løn øjeblikkeligt. Du får altså ikke løn i den periode, hvor du normalt har et opsigelsesvarsel.

Du kan kun blive bortvist, hvis der er tale om en såkaldt væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. En væsentlig misligholdelse kan fx være, at du udebliver fra tjeneste uden gyldig grund, forlader tjenesten uden gyldig grund, overtræder grundlæggende regler på arbejdspladsen eller begår kriminelle handlinger.

Hvis din arbejdsgiver vil bortvise dig, skal bortvisningen ske umiddelbart efter, at forseelsen er sket eller umiddelbart efter, at forseelsen er kommet til ledelsens kendskab. Vælger arbejdsgiver at lade dig afslutte dagens eller ugens arbejde, inden du bortvises, vil man kunne sige, at alene det, at arbejdsgiver har accepteret, at du var på arbejdspladsen, efter forholdet blev kendt, viser, at det ikke var så alvorligt, at det var nødvendigt at bortvise dig.

Hvis du bliver bortvist, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du bør øjeblikkeligt kontakte din kreds, så kredsen kan hjælpe dig med at protestere mod bortvisningen, hvis den er uberettiget. I forhold til en bortvisning skal der reageres hurtigt.
  • En bortvisning er kun berettiget, hvis der er tale om en alvorlig pligtforsømmelse fra din side, eksempelvis ulovlig udeblivelse fra arbejdspladsen.
  • Ud over at bortvisningen kan være uberettiget, kan der også være tale om en usaglig afskedigelse, hvorfor der skal rejses krav over for arbejdsgiveren om såvel erstatning for løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Kontakt a-kassen

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til os i Mit SL eller ringe til a-kassen på 7248 6000.

Bliv medlem