Gå til indhold

Privatansat: Arbejdsskade

Hvis du har været udsat for en arbejdsskade, er der hjælp at hente hos Socialpædagogerne, hvor vi har et arbejdsskadeteam.

Som arbejdsmiljørepræsentant udgør du sammen med en repræsentant for ledelsen arbejdsmiljøgruppen. Det vil typisk være en afdelingsleder, der er repræsentant for ledelsen. For mindre arbejdspladser kan det være arbejdsgiveren selv.

Ansatte på opholdssteder er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Det betyder, at det arbejde og de aktiviteter, du er beskæftiget med i forbindelse med dit arbejde, vil være omfattet af loven, hvis du kommer til skade.

Hvis du har været udsat for en arbejdsskade, er der hjælp at hente hos Socialpædagogerne, hvor vi har et arbejdsskadeteam. Der er ansat fem arbejdsskadekonsulenter, som kan hjælpe dig gennem sagsforløbet. Du skal have været medlem på det tidspunkt skaden sker.

Læs mere om arbejdsskader

Du kan læse om arbejdsskader her på hjemmesiden, hvor pjecen ”Er du kommet til skade på jobbet?” også findes.

Læs mere om arbejdsskade

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Arbejdsskadesikringsloven opererer med to forskellige typer arbejdsskader: ulykker og erhvervssygdomme.

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som er opstået som følge af en hændelse eller en pludselig påvirkning på arbejdet. Hændelsen eller påvirkningen skal være sket pludseligt eller inden for fem dage.

Det er dog ikke alle skader, der opstår på arbejdet, som er en ulykke i lovens forstand. Det er et krav, at der skal være årsagssammenhæng mellem hændelsen og de fysiske/psykiske følger af hændelsen (personskaden).

En erhvervssygdom er en sygdom, som er opstået som følge af længerevarende påvirkninger. Først og fremmest er det sygdomme, hvor der i den medicinske forskning er sammenhæng mellem bestemte påvirkninger i arbejdet og sygdommen. Det gælder bl.a. posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) som følge af ekstreme traumatiske påvirkninger. PTSD står på den særlige liste over erhvervssygdomme. Som udgangspunkt skal en sygdom være på listen for at kunne anerkendes.

Derudover kan erhvervssygdomme være andre sygdomme, som ikke er på fortegnelsen, men som i helt særlige tilfælde kan anerkendes som arbejdsskader.

Eksempelvis hvis en ansat på et opholdssted gennem en årrække har været beskæftiget med unge med store psykiske vanskeligheder og misbrug. Hverdagen har været præget af dels voldsomme psykiske belastninger med trusler og dels med fysiske angreb med inventar, skub m.m. Den ansatte udviklede PTSD med angst, depression, hukommelsesproblemer, og sygdommen blev anerkendt som en arbejdsskade.

Anmeldelse

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker. Hvis det er erhvervssygdomme, er det din læge, som har pligt til at anmelde det.

Anmeldelsen sker via EASY-systemet eller på særlige skemaer, som din arbejdsgiver eller din læge udfylder. Du kan også selv anmelde en skade, eksempelvis hvis din arbejdsgiver eller læge ikke mener, at du har været udsat for en skade.

Der er ikke noget formkrav, så du kan anmelde ved at skrive et brev eller en mail til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Tidsfristen er vigtig at overholde. En arbejdsskade skal anmeldes inden for ni dage efter, at hændelsen er sket. En arbejdsskade er dog rettidigt anmeldt indtil et år efter skadedatoen.

En erhvervssygdom skal anmeldes inden et år efter, at din læge har konstateret sammenhængen mellem dit arbejde og din sygdom.

Ydelserne

Du kan få erstatning for en række udgifter, som her nævnes ganske kort:

  • Godtgørelse for varigt mén, hvilket dækker de varige gener og ulemper, som skaden har medført i din hverdag. Méngraden skal være 5 pct. eller derover.
  • Erstatning for tab af erhvervsevne, som er en erstatning for forringelse af dine fremtidige muligheder for at tjene penge. Forskellen på din indtægt før og efter skaden skal være mindst 15 pct.
  • Erstatning for behandlingsudgifter til fx. fysiurgiske behandlinger, kiropraktor, psykolog, medicinudgifter, tandbehandling, genoptræning, protese, briller og hjælpemidler
  • Erstatning til de efterladte i tilfælde af, at arbejdsskaden har medført døden.

Alle afgørelser træffes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen.

AES kan træffe afgørelse om, hvorvidt skaden kan afvises eller anerkendes som en arbejdsskade, og om der er grundlag for at udbetale erstatning. 

AES’ afgørelser kan ankes til Ankestyrelsen senest fire uger efter, at afgørelsen er truffet.

Bliv medlem