Gå til indhold

Privatansat: Vilkårsændringer

Som udgangspunkt har din arbejdsgiver ret til at tilrettelægge arbejdet, som han finder bedst. Han har også ret til at ændre i tilrettelæggelsen og planlægningen, når han anser det for nødvendigt.

Vigtigt om vilkårsændringer

Som udgangspunkt har din arbejdsgiver ret til at tilrettelægge arbejdet, som han finder bedst. Han har også ret til at ændre i tilrettelæggelsen og planlægningen, når han anser det for nødvendigt.

Nogle ændringer må du som ansat uden videre acceptere, andre er du ikke nødt til at finde dig i.

Hvis der er tale om væsentlige ændringer i dine ansættelses- og/eller arbejdsvilkår, skal du have mulighed for at takke nej. Derfor skal den slags ændringer varsles med dit opsigelsesvarsel.

Hvis du siger nej tak til ændringerne, indebærer det, at du kan betragte dig som opsagt og skal fratræde ved udløbet af dit opsigelsesvarsel. Hvis du siger ja tak, skal du arbejde på de nye vilkår efter udløbet af dit opsigelsesvarsel.

Der er ikke aftalt eller lovmæssigt fastlagt regler for, hvornår en ændring er så væsentlig, at den skal varsles. Din arbejdsgiver skal foretage en konkret vurdering af, om ændringerne ligger uden for ansættelsesaftalens forudsætninger, eller for dig er så væsentlige, at de skal varsles.

Hvad skal varsles?

Ændringer i løn og ansættelsesgrad skal altid varsles.

Derudover skal der normalt varsles i følgende situationer:

  • Ændring af ansættelsesforholdet, fx fra at være fast dagvagt til at indgå i skriftende vagter
  • Ændring af arbejdstidens placering, som medfører, at du går ned i løn i forhold til det, som du fast har kunnet regne med
  • Ændring af tjenestestedets beliggenhed, som medfører væsentlig øget transporttid

Er en ændring af ansættelses- og/eller arbejdsvilkår varslet, vil ændringerne først kunne træde i kraft ved udløbet af varslet. Varslet er som minimum dit opsigelsesvarsel.

Vælger du at takke nej til et tilbud om ansættelse på ændrede vilkår, kan du betragte dig som opsagt med ret til at fratræde ved varslets udgang.

Du bør rette henvendelse til din kreds, hvis der sker ændringer på din  arbejdsplads, som du er i tvivl om, hvorvidt du skal acceptere.

Bliv medlem