Gå til indhold

Hvis du bliver opsagt eller fritstillet

I a-kassen kan du søge sparring allerede i din opsigelses- og fritstillingsperiode. Du kan deltage i et online gruppemøde, der afholdes den første fredag hver måned. Derudover kan du få en individuel samtale med en jobkonsulent, hvor du kan få sparring og blive afklaret i forhold til dine fremtidige jobønsker.

Du tilmelder sig a-kassens online gruppemøde i Arrangementer her på sl.dk. Mødet hedder 'er du fritstillet eller opsagt?'

Ønsker du en individuel samtale med en jobkonsulent, kan du booke et møde i Mit SL under 'book samtaler og møder'.

Kontakt os

Har du spørgsmål, så ring til a-kassen på 7248 6000, eller skriv en besked til os på Mit SL

Hvis du bliver ledig

Bliver du ledig, skal du melde dig ledig på jobnet.dk og efterfølgende sende en ledighedserklæring til a-kassen. Du finder ledighedserklæringen på Socialpædagogernes Mit SL. Du kan som udgangspunkt få dagpenge fra den dato, du melder dig ledig på jobnet.dk

På baggrund af din ledighedserklæring vurderer a-kassen din ret til dagpenge, hvilken sats du kan få, samt hvor lang tid du kan modtage dagpenge. Derudover vurderes også din ret til lønforsikring.

Lønforsikringen er et supplement til dagpengene, hvis du bliver ledig, og beregnes ud fra din tidligere løn. Retten til lønforsikring er afhængig af flere faktorer, blandt andet om du er medlem af både fagforening og a-kasse, om du selv har sagt dit job etc.

Du vil modtage et brev i Mit SL, når a-kassen har behandlet din ledighedserklæring og igen, når din ansøgning om lønforsikring er behandlet.

Samtaler i a-kassen

Når du er ledig og modtager dagpenge, skal du samtidig være aktivt jobsøgende. For inspiration til din ansøgning og CV, kan du benytte Socialpædagogernes Job- og Karriereunivers.  

Her finder du konkrete tip til din ansøgning og dit CV, ligesom du kan høre vores podcast om jobsøgning.

Du vil inden for 14 dage, fra du melder dig ledig, blive indkaldt til en samtale i a-kassen, hvor du bliver klædt på i forhold til dine rettigheder og pligter.

Du vil møde en af vores jobkonsulenter, som vil kunne give dig sparring på din jobsøgning og hjælpe dig med at afklare dit kommende jobmål. Jobkonsulenten kender det socialpædagogiske arbejdsmarked, og har løbende kontakt til arbejdspladserne og er derfor klædt på til at give dig relevant sparring.

Hvis din arbejdsplads går konkurs

Hvis din arbejdsplads går konkurs, har du mulighed for at få dagpenge som lån, hvis du ikke får udbetalt løn som vanligt. Det er et krav, at du tilmelder dig som ledig på jobnet.dk, og at du i øvrigt opfylder betingelserne for at kunne få udbetalt dagpenge.

Der kan først ydes dagpengelån fra den dag, hvor du er tilmeldt som ledig på jobnet.dk. Det er også et krav, at du underskriver og afleverer en overdragelseserklæring, så vi kan modregne dagpengelånet i udbetalingen fra Lønmodtagernes Garantifond.

Bliv medlem