Gå til indhold

Privatansat: Arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du arbejder på en arbejdsplads, hvor I er ti ansatte eller derover, har jeres arbejdsgiver pligt til at organisere arbejdsmiljøarbejdet. Det betyder bl.a., at I har krav på at vælge en arbejdsmiljørepræsentant.

Hvis du er på en arbejdsplads med under ti ansatte, er arbejdsgiveren forpligtet til at samarbejde om arbejdsmiljøspørgsmål med alle ansatte fx. i forbindelse med den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

Når I skal afgøre, om I har ret til en arbejdsmiljørepræsentant, medregnes alle, der har tilknytning til arbejdspladsen. Det vil sige, at deltidsansatte og vikarer også tæller med.

Det er samme gruppe af medarbejdere, der har valgret. I modsætning til tillidsrepræsentanten repræsenterer arbejdsmiljørepræsentanten alle faggrupper på arbejdspladsen.

Alle ansatte, der har været ansat et halvt år på arbejdspladsen, kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant. Hvis I er enige med jeres arbejdsgiver, kan der godt aftales kortere anciennitet.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for to år og er beskyttet mod afskedigelser på samme måde som tillidsrepræsentanter på det pågældende område. Hvis din arbejdsgiver ikke har indgået overenskomst, gælder de regler, der gælder for et område, som kan sammenlignes med jeres.

Som arbejdsmiljørepræsentant skal du have den såkaldte arbejdsmiljøuddannelse. Det er et lovkrav. Du skal gennemføre tre dages obligatorisk arbejdsmiljøgrunduddannelse inden for tre måneder efter, du er blevet valgt. Din arbejdsgiver tilmelder dig uddannelsen. Din arbejdsgiver skal inden for det første funktionsår også tilbyde dig to dages supplerende uddannelse. I hvert af de følgende funktionsår skal din arbejdsgiver tilbyde dig halvanden dags supplerende uddannelse.

Arbejdsgiveren skal dække alle udgifter, der er i forbindelse med uddannelsen. Det gælder også tab af fx. tillæg for natarbejde.

Din arbejdsgiver skal desuden sørge for, at du får en kompetenceudviklingsplan, som imødekommer de arbejdsmiljøbehov, der er på arbejdspladsen.

Bliv medlem