Gå til indhold

Privatansat: Bijob/bibeskæftigelse

Bijob, bibeskæftigelse, sideløbende ansættelse er alt sammen betegnelse for det samme, nemlig der, hvor du ved siden af dit primære job også har job af mindre omfang hos en anden arbejdsgiver.

Det følger af ansættelsesbevisloven, at din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke må hindre dig i at tage sideløbende erhvervsmæssig beskæftigelse, dvs. bibeskæftigelse, eller på anden måde behandle dig ugunstigt, hvis du fortsat kan arbejde i overensstemmelse med den for ansættelsesforholdet aftalte arbejdstid.

Ovenstående gælder dog ikke, hvis omstændighederne ved bibeskæftigelsen, såsom hensyn til sundhed og sikkerhed, at undgå interessekonflikter og beskyttelse af forretningshemmeligheder, gør, at bibeskæftigelsen er uforenelig med dit primære job.

Socialpædagogerne anbefaler derfor, at du får din hovedarbejdsgivers godkendelse af din bibeskæftigelse inden du påtager dig bibeskæftigelse. Hvis din arbejdsgiver ikke vil tillade dig at påtage dig bibeskæftigelse, så kontakt din kreds. Din kreds kan så hjælpe med at vurdere, om din arbejdsgiver handler lovligt. Hvis det viser sig, at din arbejdsgiver ikke har ret til at hindre dig bibeskæftigelse, kan kredsen hjælpe dig med at agere over for din arbejdsgiver.

Bliv medlem