Gå til indhold

Privatansat: Løn

Som udgangspunkt aftaler du selv din løn med din arbejdsgiver. Det gælder både, hvis du er ansat på et sted, der ikke har overenskomst, og hvis du er ansat på en arbejdsplads, der er omfattet af Socialpædagogernes overenskomst med Dansk Erhverv.

Socialpædagogerne har også indgået overenskomster, hvor lønnen er reguleret mere detaljeret, og der vil kunne være indgået lokalaftaler på din arbejdsplads, der fastsætter lønniveauet. Du bør selv orientere dig om, der foreligger sådanne aftaler på din arbejdsplads.

Hvis du er omfattet af overenskomsten med Dansk Erhverv, og selv forhandler din løn, skal du være opmærksom på, at lønfastsættelsen kan indbringes for et nævn, hvis lønnen ikke svarer til, hvad der normalt ydes for tilsvarende arbejde. Du vil med fordel kunne søge bistand hos din tillidsrepræsentant, eller hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, ved at kontakte Socialpædagogernes lokale kreds.

I forhold til at vurdere om det lønniveau, du får tilbudt eller forhandler dig til, er passende, skal du specielt være opmærksom på om:

  • Den samlede løn yder en rimelig dækning for arbejde på særlige tidspunkter
  • Egetbidraget til pensionsordningen fratrækkes din løn

Med hensyn til dækningen for arbejde på særlige tidspunkter, henvises til afsnittet 'Faste tillæg for arbejde på særlige tidspunkter' i afsnittet om 'Arbejdstid'.

Hvis egetbidraget fratrækkes lønnen, bør du tage højde for dette, ved at fratrække egetbidraget fra din løn, inden du sammenligner den med, hvad andre i tilsvarende stillinger i kommuner og regioner får.

Bliv medlem