Gå til indhold

Privatansat: Afskedigelse

Afskedigelse er en af de alvorligste sanktioner, du som ansat kan blive udsat for.

Neden for er der nogle retningslinjer, som du bør være opmærksom på, hvis du skulle komme i den situation, at din arbejdsgiver vil opsige dig:

  • Du skal ikke lade dig presse til selv at sige op. Det betyder for det første, at du typisk vil have et kortere opsigelsesvarsel, end hvis du bliver sagt op. Herudover er der ikke mulighed for at forfølge en sag om usaglig afskedigelse og du mister retten til lønforsikring, hvis du selv har sagt op. Sluttelig vil du sædvanligvis komme i karantæne i a-kassen, hvis du selv har sagt din stilling op. Kontakt derfor altid din kreds, hvis din arbejdsgiver forsøger at få dig til at opsige din stilling.
  • Det er vigtigt, at din kreds kommer ind i billedet så tidligt som muligt, helst inden sagen udvikler sig til en afskedigelse. Det gælder særligt i sager om samarbejdsvanskeligheder.

Opsigelsesvarsler

Længden af henholdsvis dit og din arbejdsgivers opsigelsesvarsel fremgår af din ansættelseskontrakt. Hvis du er omfattet af en overenskomst, er det overenskomstens opsigelsesvarsler, der er gældende.

Afskedigelsesbeskyttelse

Afskedigelsesretten følger af ledelsesretten og er som udgangspunkt fri, medmindre der ved lov eller overenskomst/aftale er fastlagt særlige begrænsninger.

Beskyttelsesregler for alle

Der findes spredt i lovgivningen en række særlige begrænsninger i afskedigelsesretten, der gælder alle uanset ansættelsesform og anciennitet.

Det gælder bl.a.:                     

  • Ligebehandlingslovens § 9 vedrørende afskedigelse på grund af graviditet, barsel eller adoption
  • Forskelsbehandlingsloven, ifølge hvilken en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle på grund af alder, handicap, religion, hudfarve etc.
  • Lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold
  • Lov om virksomhedsoverdragelse, hvorefter en ansat ikke må afskediges alene med den begrundelse, at en virksomhed helt eller delvist overdrages til en anden ejer

Beskyttelsesregler for overenskomst- eller funktionæransatte

Hvis du er omfattet af funktionærloven, eller hvis du er omfattet af en overenskomst med krav om saglighed i forbindelse med afskedigelser, er din arbejdsgiver underlagt nogle mere generelle begrænsninger i forbindelse med afskedigelse. Hvis du er omfattet af funktionærloven, skal du have været ansat i mindst et år for at være beskyttet mod såkaldte usaglige afskedigelser.

Bliv medlem