Gå til indhold

Privatansat: Fritstilling og suspension i opsigelsesperioden

I opsigelsesperioden er du forpligtet til at gå på arbejde, medmindre du har lovligt forfald som eksempelvis sygdom.

Suspension/fritagelse for tjeneste

Ønsker din arbejdsgiver imidlertid ikke, at du skal arbejde i opsigelsesperioden, kan arbejdsgiveren suspendere dig. Suspension kaldes også for fritagelse for tjeneste.

Når du er suspenderet/fritaget for tjeneste, er du stadig pligtig til at møde på arbejde, såfremt du bliver bedt om det. Du kan dog kun blive bedt om at stå til rådighed, hvis din arbejdsgiver har en reel interesse i at kunne gøre brug af dig lejlighedsvist i opsigelsesperioden. Hvis din arbejdsgiver har tilkendegivet, at der ikke vil blive gjort brug af din arbejdskraft i opsigelsesperioden, skal du fritstilles.

Fritstilling

Hvis du er fritstillet i opsigelsesperioden, kan du frit påtage dig andet arbejde (dog forudsat, at du ikke gennem dette arbejde kommer til at overtræde din loyalitetsforpligtelse). Hvis du er ansat med funktionærvilkår, er du omfattet af den såkaldte regel om minimalerstatning og er garanteret tre måneders løn (under forudsætning af, at opsigelsesperioden er på mindst tre måneder). Du skal dog være opmærksom på, at hvis du selv har ønsket at blive fritstillet, kan arbejdsgiver modregne anden indtægt fra dag et i fritstillingsperioden. Du skal være opmærksom på, at du eventuelt afvikler ferie i en fritstillingsperiode. Se nærmere herom i afsnittet om ferie.

Hvad er mine pligter i fritstillingsperioden?

Du skal være opmærksom på, at du fortsat er ansat, når du er suspenderet og fritstillet og derfor underlagt den såkaldte loyalitetsforpligtelse, der gælder i et ansættelsesforhold. Dette indebærer, at du skal udvise en adfærd, der ikke strider imod din arbejdsgivers tarv, ligesom der ikke må udøves konkurrerende   virksomhed eller på urimelig vis ske udnyttelse af din viden om opholdsstedet. I fritstillingsperioden har du en såkaldt tabsbegrænsningspligt, hvis der er mulighed for, at arbejdsgiver kan modregne i din løn. Du skal derfor kunne dokumentere, at du har søgt andet arbejde i fritstillingsperioden.

Vi skal anbefale, at du retter henvendelse til den lokale kreds af Socialpædagogerne, hvis du fritstilles eller suspenderes, da reglerne for modregning er forholdsvis komplicerede.

Bliv medlem