Gå til indhold

Privatansat: Pension

Hvis du arbejder på et opholdssted eller ved et privat botilbud, der ikke har overenskomst, bør du sikre dig, at størrelsen af pensionsindbetalingerne og eventuelle karensbestemmelser i forhold til indbetaling af pension ikke stiller dig dårligere end, hvis du var omfattet af en overenskomst.

De aktuelle pensionsprocenter i Socialpædagogernes overenskomst med Dansk Erhverv udgør:

  • For pædagoger og håndværksmæssigt uddannet personale: 13,5 pct., hvoraf virksomhedens bidrag udgør 11 pct., og medarbejderens bidrag udgør 2,5 pct.
  • For pædagogmedhjælpere: 12,8 pct., hvoraf virksomhedens bidrag udgør 10,53 pct., og medarbejderens bidrag udgør 2,27 pct.
  • For afdelingsledere/stedfortrædere: 14 pct., hvoraf virksomhedens bidrag

Efter overenskomsten har man som udgangspunkt ret til pension efter ni måneders beskæftigelse. Det gælder dog ikke, hvis man forud for ansættelsen var omfattet af en anden arbejdsmarkeds pension. I så tilfælde vil du være berettiget til pension fra første ansættelsesdag.

Vi har desværre set nogle enkelte tilfælde, hvor medarbejdere ikke har fået indbetalt pension på trods af, at det fremgik af deres lønseddel. Det er derfor en god idé af og til at tjekke med dit pensionsselskab, om du får den pension, du har ret til.

Bliv medlem